Matični uredi

R/B NAZIV I SJEDIŠTE MATIČNOG UREDA MATIČNA PODRUČJA BROJ TELEFONA BROJ FAX-a RADNO VRIJEME MATIČARI NAPOMENA
1 PULA-POLA
Starih statuta 7

1. Pula-Pola
2. Barban
3. Fažana-Fasana
4. Ližnjan-Lisignano
5. Marčana
6. Medulin
7. Svetvinčenat

 

052/371-230
052/371-231
052/371-233
052/371-234
052/371-236
052/371-238
052/371-239

 

Radno vrijeme za stranke:

pon-sri-pet
8.30-11.30
uto
12.30-15.30

Stručni suradnik za matičarstvo: Tina Simonelli

Matičari:
Ornela Zahtila
Karmen Kliman
Lara Biljuh*
Enisa Botonjić
Mirela Tomljanović
 
               
2 VODNJAN-DIGNANO
Trg slobode 2


 
1. Vodnjan-Dignano
 
052/511-145   Radno vrijeme za stranke

sri
8.30-15.30
Lara Biljuh*  
               
3 BUJE-BUIE
Istarska 2

1. Buje-Buie
2. Brtonigla-Verteneglio
3. Grožnjan-Grisignana
4. Oprtalj-Portole

 

052/371-294   Radno vrijeme za stranke:

pon-sri-pet
8.30-11.30
uto
12.30-15.30
Slavica Morgan  
               
4 UMAG-UMAGO
Trgovačka 6
1. Umag-Umago 052/371-295   Radno vrijeme za stranke

pon-sri-pet
8.30-11.30
uto
12.30-15.30
Ljiljana Ivančić  
               
5 NOVIGRAD-CITTANOVA
Veliki trg 1
1. Novigrad-Cittanova 052/371-321   Radno vrijeme za stranke

uto-čet
8.30-15.30
Martina Legović-Matošević*

do daljnjeg
isključivo
utorkom
8.30-15.30

               
6 BUZET
II Istarske brigade 11
1. Buzet
2. Lanišće
052/371-317
052/371-318
  Radno vrijeme za stranke

pon-sri-pet
8.30-11.30
uto
12.30-15.30
Danjela Ošo
Vesna Šverko
 
               
7 LABIN
Titov trg 11
1. Labin
2. Raša
3. Sveta Nedjelja (sjedište Nedešćina)
052/371-278
052/371-279
052/371-281
  Radno vrijeme za stranke

pon-sri-pet
8.30-11.30
uto
12.30-15.30
Stručni suradnik za matičarstvo:
Loredana Travalja Žvanja

Matičari:
Karmen Vuksan
Mladenka Licul *
 
               
8 KRŠAN
Istarska 5, Potpićan
1. Kršan
2. Pićan
052/207-541   Radno vrijeme za stranke

sri
8.30-15.30
Mladenka Licul *  
               
9 POREČ-PARENZO
Obala M. Tita 4
1. Poreč-Parenzo
2. Funtana-Fontane
3. Kaštelir Labinci - Castelliere - S. Domenica
4. Sv. Lovreč
5. Tar-Vabriga - Torre-Abrega
6. Višnjan - Visignano
7. Vižinada - Visinada
8. Vrsar - Orsera
052/371-312
052/371-313
052/371-324
  Radno vrijeme za stranke

pon-sri-pet
8.30-11.30
uto
12.30-15.30
Stručni suradnik za matičarstvo:
Sandra Divjak

Matičari:
Martina Legović Matošević*
Adriano Žužić
 
               
10 PAZIN
M. B. Rašana 2/1
1. Pazin
2. Motovun - Montona
3. Lupoglav
4. Cerovlje
5. Karojba
6. Tinjan
7. Gračišće
8. Sveti Petar u Šumi
052/371-261
052/371-262
052/371-263
  Radno vrijeme za stranke:

pon-sri-pet
8.30-11.30
uto
12.30-15.30
Luana Čikada
Sandra Benčić
Marija Krizmanić
 
               
11 ROVINJ-ROVIGNO
Istarska 13a
1. Rovinj - Rovigno
2. Bale - Valle
3. Kanfanar
4. Žminj
052/371-271
052/371-272
052/371-273
  Radno vrijeme za stranke

pon-sri-pet
8.30-11.30
uto
12.30-15.30
Stručni suradnik za matičarstvo:
Alenka Dagostin Pučić

Matičari:
Sandra Orbanić
Marinela Poropat
 

Matičari označeni sa * - rade u više ureda

Registar birača

Gdje se vodi RB Osoba ovlaštena za RB-email Tel. i radno vrijeme Općine/gradovi za koje se vodi RB u uredu/ ispostavi pod 1 NASELJENA MJESTA NAPOMENA
1 2 3 6 7 8
BUJE
Istarska 2
Slavica Morgan: slavica.morgan@istra-istria.hr 052 371 294 BUJE Baredine, Bibali, Brdo, Brič, Buje, Buroli, Bužin, Gamboci, Kaldanija, Kanegra, Kaštel, Krasica, Kršete, Kućibreg, Lozari, Marušići, Merišće, Veli Mlin, Momjan, Oskoruš, Plovanija, Sveta Marija na Krasu - dio, Škrile, Škudelini, Triban, Mlini PO DOGOVORU
GROŽNJAN Antonci, Bijele Zemlje, Grožnjan, Kostanjica, Kuberton, Makovci, Martinčići, Šterna, Vrnjak, Završje  
BRTONIGLA Brtonigla, Fiorini, Karigador, Nova Vas, Radini  
UMAG Babići, Bašanija, Čepljani, Crveni Vrh, Đuba, Finida, Juricani, Katoro, Kmeti, Križine, Lovrečica, Materada, Monterol, Murine, Petrovija, Savudrija, Seget, Sveta Marija na krasu - dio, Umag, Valica, Vardica, Vilanija, Zambratija  
NOVIGRAD Antenal, Bužinija, Dajla, Mareda, Novigrad  
OPRTALJ Bencani, Čepić, Golubići, Gradinje, Ipši, Krajići, Livade, Oprtalj, Pirelići, Sveta Lucija, Sveti Ivan, Šorgi, Vižintini, Vižintini Vrhi, Zrenj, Žnjidarići  
BUZET
II Istarske brigade 11
Vesna šverko: vesna.sverko@istra-istria.hr

Danjela Ošo: danjela.oso@istra-istria.hr
052 371 318,
052 371 317
BUZET Baredine, Barušići, Blatna Vas, Brnobići, Buzet, Cunj, Čiritež, Črnica, Erkovčići, Forčići, Hum, Juradi, Kajini, Klarići, Kodolje, Kompanj, Krbavčići, Krušvari, Mali Mlun, Marčenegla, Marinci, Medveje, Most, Negnar, Nugla, Paladini, Peničići, Perci, Počekaji, Pračana, Prodani , Račice, Račički Brijeg, Rim, Roč, Ročko Polje, Salež, Selca, Seljaci, Senj, Sovinjak, Sovinjska Brda, Sovišćina, Stanica Roč, Strana, Sveti Donat, Sveti Ivan, Sveti Martin, Šćulci, Škuljari, Štrped, Veli Mlun, Vrh, Zonti PO DOGOVORU
LANIšĆE Brest, Brgudac, Dane, Jelovice, Klenovšćak, Kropinjak, Lanišće, Podgaće, Prapoće, Račja Vas, Rašpor, Slum, Trstenik, Vodice  
LABIN
Titov trg 11
Vesna Gobo: vesna.gobo@istra-istria.hr

Karmen Vuksan: karmen.vuksan@istra-istria.hr
052 371 277,
052 371 281
LABIN Bartići, Breg, Duga Luka, Gondolići, Gora Glušići, Kapelica, Kranjci, Labin, Marceljani, Presika, Rabac, Ripenda Kras, Ripenda Verbanci, Ripenda Kosi, Rogočana, Salakovci, Vinež  
RAšA Barbići, Brgod, Brovinje, Crni, Drenje, Koromačno, Krapan, Kunj, Letajac, Most-Raša, Polje, Raša, Ravni, Skitača, Stanišovi, Sveta Marina, Sveti Bartul, Skvaranska, Topid, Trget, Trgetari, Viškovići, Sv. Lovreč Labinski, PO DOGOVORU
SV. NEDELJA Cere, Frančići, Jurazini, Kraj Drage, Mali Golji, Mali Turini, Marići, Markoci, Nedešćina, Paradiž, Ružići, Santalezi, Snašići, Sveti Martin, Štrmac, Šumber, Veli Golji, Veli Turini, Vrećari, Županići, Eržišće  
PIĆAN Grobnik, Jakomići, Krbune, Kukurini, Montovani, Orič, Pićan, Sveta Katarina, Tupljak, Zajci  
KRŠAN Blaškovići, Boljevići, Čambarelići, Jesenovik, Kostrčani, Kožljak, Kršan, Lanišće, Lazarići, Letaj, Nova Vas, Plomin, Plomin Luka, Polje Čepić, Potpićan, Purgarija Čepić, Stepčići, šušnjevica, Veljaki, Vozilići, Zagorje, Zankovci, Zatka Čepić  
PAZIN
M. B. Rašana 2/1
Marija Krizmanić: marija.krizmanic@istra-istria.hr

Sandra Benčić: sandra.bencic@istra-istria.hr
052 371 262,
052 371 263
PAZIN Bertoši, Beram, Brajkovići, Butoniga, Grdoselo, Heki, Ježenj, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Trviž, Vela Traba, Zabrežani, Zamask, Zamaski Dol, Zarečje, Lovrin PO DOGOVORU
KAROJBA Karojba, Novaki Motovunski, Rakotule, škropeti  
GRAČIšĆE Batlug, Bazgalji, Gračišće, Jakačići, Mandalenčići, Milotski Breg, Škopljak  
CEROVLJE Belaj, Borut, Cerovlje, Ćusi, Draguć, Gologorica, Gologorički Dol, Gradinje, Grimalda, Korelići, Novaki Pazinski, Oslići, Pagubice, Paz, Previž  
SV. PETAR U ŠUMI Sveti Petar u Šumi  
MOTOVUN Brkač, Kaldir, Motovun, Sveti Bartol  
LUPOGLAV Boljun, Boljunsko Polje, Brest pod Učkom, Dolenja Vas, Lesišćina, Lupoglav, Semić, Vranja  
TINJAN Brčići, Brečevići, Jakovici, Kringa, Muntrilj, Radetići, Tinjan, Žužići  
1 2   6 7 8
POREČ
Obala Maršala Tita 4
Martina Legović Matošević: martina.legovicmatosevic@istra-istria.hr

Adriano Žužić: adriano.zuzic@istra-istria.hr

Sandra Divjak: sandra.divjak@istra-istria.hr
052 371 324,
052 371 312,
052 371 313
POREČ Antonci, Baderna, Banki, Bašarinka, Blagdanići, Bonaci, Bratovići, Brčići, Buići, Cancini, Červar-Porat, Červar, Čuši, Dekovići, Dračevac, Filipini, Fuškulin, Garbina, Jakići Gorinji, Jasenovica, Jehnići, Jurići, Kadumi, Katun, Kirmenjak, Kosinožići, Kukci, Ladrovići, Matulini, Mičetići, Mihatovići, Mihelići, Montižana, Mugeba, Mušalež, Nova Vas, Poreč, Radmani, Radoši kod Žbandaja, Rakovci, Rupeni, Ružići, Stancija Vodopija, Starići, Stranići kod Nove Vasi, Šeraje, Štifanići, Šušnjići, Valkarin, Veleniki,Varvari, Vežnaveri, Žbandaj PO DOGOVORU
SVETI LOVREČ Čehići, Frnjolići, Heraki, Ivići, Jakići Dolinji, Jurcani, Kapovići, Knapići, Krunčići, Kršuli, Lakovići, Medaki, Medvidići, Orbani, Pajari, Perini, Radići, Rajki, Selina, Stranići kod Lovreča, Sveti Lovreč Pazenatički, Vošteni, Zgrabljići  
VIšNJAN Anžići, Babudri, Butori, Bačva, Barat, Barići, Baškoti, Benčani, Bokići, Broskvari, Bucalovići, Bujarići, Cerion, Cvitani, Deklevi, Diklići, Fabci, Farini, Gambetići, Kelci, Kočići, Kolumbera, Korlevići, Košutići, Kurjavići, Legovići, Majkusi, Mališi, Maretići, Markovac, Milanezi, Prašćari, Prhati, Prkovići, Pršurići, Radoši kod Višnjana, Radovani, Rafaeli, Rapavel, Ribarići, Sinožići, Smolici, Srebrnići, Strpačići, Sveti Ivan , Štuti, Tićan, Tripari, Vejaki, Višnjan, Vranići kod Višnjana, Vrhjani, Zoričići, Ženodraga, Žikovići, Žužići  
VIŽINADA Bajkini, Baldaši, Brig, Bukori, Crklada, Čuki, Danci, Ferenci, Filipi, Grubići, Jadruhi, Lašići, Markovići, Mastelići, Mekiši kod Vižinade, Nardući, Ohnići, Piškovica, Staniši, Trombal, Velići, Vižinada, Vranići kod Vižinade, Vranje Selo, Vrbani, Vrh Lašići, Žudetići  
KAŠTELIR-LABINCI Babići, Brnobići, Cerjani, Deklići, Dvori, Kaštelir, Kovači, Krančići, Labinci, Mekiši kod Kaštelira, Rogovići, Rojci, Roškići, Tadini, Valentići  
FUNTANA Funtana  
TAR VABRIGA Frata, Gedići, Perci, Rošini, Tar Vabriga  
VRSAR Begi, Bralići, Delići, Flengi, Gradina, Kloštar, Kontešići, Marasi, Vrsar,  
PULA
Starih statuta 7
Karmen Kliman: karmen.kliman@istra-istria.hr

Tina Simonelli: tina.simonelli@istra-istria.hr

 
052 371 234,
052 371 236,
 
PULA Pula  
LIŽNJAN Jadreški, Ližnjan, Muntić, Šišan, Valtura  
MEDULIN Banjole, Medulin, Pomer, Premantura, Pješčana uvala, Vinkuran, Vintijan, Valbonaša PO DOGOVORU
MARČANA Belavići, Bratulići, Cokuni, Divšići, Filipana, Hreljići, Kavran, Krnica, Kujići, Loborika, Mali Vareški, Marčana, Mutvoran, Orbanići, Pavićini, Peruški, Pinezići, Prodol, Rakalj, Šarići, Šegotići, Veliki Vareški  
BARBAN Barban, Bičići, Borinići, Draguzeti, Glavani, Grandići, Hrboki, Jurićev Kal, Koromani, Kožljani, Manjadvorci, Melnica, Orihi, Petehi, Prhati, Puntera, Rajki, Rebići, Rojnići, Sutivanac, Šajini, Vadreš, Želiski  
SV. VINČENAT Bibići, Bokordići, Boškari, Bričanci, Butkovići, Cukrići, Čabrunići, Foli, Juršići, Kranjčići, Pajkovići, Peresiji, Pusti, Raponji, Režanci, Salambati, Smoljanci, Svetvinčenat, Štokovci  
VODNJAN Gajana, Galižana, Peroj, Vodnjan  
FAŽANA Fažana, Valbandon  
ROVINJ
Istarska 13a
Sandra Orbanić: sandra.orbanic@istra-istria.hr

Alenka Dagostin Pučić: alenka.dagostinpucic@istra-istria.hr

Marinela Poropat: marinela.poropat@istra-istria.hr
052 371 273,
052 371 271,
052 371 272
ROVINJ Rovinj, Rovinjsko Selo  
BALE Bale, Golaš, Krmed  
KANFANAR Barat, Brajkovići, Bubani, Burići, Červari, Dubravci, Jural, Kanfanar, Korenići, Kurili, Ladići, Marići, Maružini, Matohanci, Mrgani, Okreti, Pilkovići, Putini, Sošići, Šorići, Žuntići PO DOGOVORU
ŽMINJ Balići I, Benčići, Cere, Debeljuhi, Domijanići, Gradišće, Gržini, Jurići, Karlovići, Klimni, Krajcar Breg, Krculi, Kresini, Križanci, Krničari, Kršanci, Laginji, Matijaši, Modrušani, Mužini, Orbanići, Pamići, Pifari, Prkačini, Pucići, Rudani, Šivati, Tomišići, Vadediji, Vidulini, Zeci, Žagrići, Žminj