Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

Adresa:  Pazin, Matka Brajše Rašana 2/1, pp 146 (pogledaj mapu)
Tel: 052/351-651
Faks: 052/351-687
E-mailpoljoprivreda.fond@istra-istria.hr
Voditelj: Mladen Milohanić, dipl.ing.agroekonomije

Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre (u daljnjem tekstu FOND) konstituiran je Odlukom o osnivanju koju je donijela Skupština Istarske županije 24. ožujka 1995. godine (Službene novine Istarske županije  br. 4/95) s osnovnim ciljem pribavljanja povoljnih financijskih sredstava za potrebe dugoročnog financiranja (kreditiranja) agrara kao strategijske gospodarske grane Istarske županije i Republike Hrvatske.

Svrha njegovog osnivanja bila je uspostaviti djelotvoran sustav u iznalaženju i pružanju financijske pomoći poljoprivredi Istarske županije radi zaustavljanja negativnih trendova u svim segmentima primarne poljoprivredne proizvodnje te stavljanja u funkciju proizvodnje hrane svih raspoloživih resursa, poglavito poljoprivrednog zemljišta.