ADRI.FISH. - INTERREG III B - CADSES

Promocija održivog ribarstva u Sjevernom Jadranu je ime, sadržaj i cilj projekta skraćenog naziva ADRI.FISH., kojega zajednički odrađuju partneri u projektu:

Lider PartnerRegija Veneto (IT)575119,82
Partner br. 1Regija Friuli-Venezia Giulia (IT)383619,04
Partner br. 2Regija Emilia Romagna (IT)492940,48
Partner br. 3Federcoopesca (IT)262416,67
Partner br. 4Istarska Županija (HR)130701,61
Partner br. 5Općina Izola (SI)126202,38
Ukupno:1971000

Regija Sjevernog Jadrana je strateška zona CADSES područja, a operateri u istoj suočavaju se sa ekonomskim i legislativnim barijerama, kao i sa teškoćama koje proizlaze iz različitosti postojećih struktura, jezika i zajednica.

Strategija projekta ADRI.FISH. temelji se na promociji, razvoju i dodatnoj diversifikaciji aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi na obje obale, dajući tako mogućnost lokalnim tvrtkama da razvijaju svoju konkurentnost na novim tržištima. (opširnije)