Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma

Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o otvaranju Posebnog računa Županijskog Poglavarstva - "Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre" (Službene Novine IŽ br.4/95) donosi se Izvješće o radu Posebnog računa Županijskog Poglavarstva - "Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre" za proteklo razdoblje i prosljeđuje kao Prijedlog na razmatranje i usvajanje Poglavarstvu i Skupštini Istarske Županije.
Poseban račun Županijskog Poglavarstva - "Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre" konstituiran je Odlukom o osnivanju koju je donijela Skupština Istarske županije 24. ožujka 1995. godine (Službene novine Istarske županije br. 4/95) s osnovnim ciljem pribavljanja povoljnih financijskih sredstava za potrebe dugoročnog financiranja (kreditiranja) agrara kao strategijske gospodarske grane Istarske županije i Republike Hrvatske.

Svrha i cilj njegovog osnivanja bila je uspostaviti djelotvoran sustav u iznalaženju i pružanju financijske pomoći poljoprivredi Istarske županije radi zaustavljanja negativnih trendova u svim segmentima primarne poljoprivredne proizvodnje te stavljanja u funkciju proizvodnje hrane svih raspoloživih resursa, poglavito poljoprivrednog zemljišta.