Studija o ekonomskoj efikasnosti proizvođača mlijeka

Naručitelj Studije "Ekonomska efikasnost proizvođača mlijeka i pretpostavke razvoja proizvodnje mlijeka u Istarskoj županiji" je Udruga uzgajivača goveda i proizvođača mlijeka Istre "MLIKARICA". Studija je rađena za područje Županije, s naglaskom na odabrane općine s razvijenijom proizvodnjom mlijeka. Izravnu korist od ciljanog projekta imaju svi proizvođači mlijeka na području Županije, a neizravnu korist će prema analizi stanja i mogućnosti imati slični projekti proizvođača mlijeka ili županijski projekti.

Cilj Studije je analizirati ekonomsku efikasnost sadašnje proizvodnje mlijeka i dati pretpostavke unaprjeđenja gospodarskog položaja proizvođača, a osnovna zadaća Studije je odrediti glavne činitelje ekonomske efikasnosti proizvodnje mlijeka u Županiji, te izdvojiti dio proizvođača sa sposobnošću razvoja i konkurentnosti svoje proizvodnje. Za konkurentni dio proizvođača će se definirati osnovni pravci razvoja, ocijeniti njihov sadašnji stupanj opremljenosti za razvoj i potrebe resursa.

Svrha Studije je izrada podloge proizvođačima mlijeka za preustroj proizvodnje i prometa mlijeka na području Županije, te sukladno tome zahtjev potpore od Županije i resornog ministarstva (opširnije).