Odsjek za prostorno uređenje i gradnju sa sjedištem u Buzetu

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem u Buzetu za područje Grada Buzeta i Općine Lanišće,

Adresa: Buzet, II Istarske brigade 11 (pogledaj mapu)
Tel: 052/351-620, 351-621
Fax: 052/351-692
E-mail: ante.bandic@istra.istria.hr
Voditelj Odsjeka: Ante Bandić

Kontakti

Ante Bandić

Pomoćnik pročelnice za prostorno uređenje i gradnju
Telefon 052/351-620
Fax 052/351-692
E-mail ante.bandic@istra-istria.hr

Barbara Cerovac Križman

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
Telefon 052/371-319
E-mail Barbara.CerovacKrizman@istra-istria.hr

Eda Pavletić

Referentica za prostorno uređenje i gradnju
Telefon 052/351-621
Fax 052/351-692
E-mail eda.pavletic@istra-istria.hr