Odsjek za prostorno uređenje i gradnju sa sjedištem u Puli

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem u Puli za područje Općine Barban, Općine Fažana-Fasana, Općina Ližnjan -Lisignano, Općine Marčana i Općine Svetvinčenat

Adresa: Pula, Riva 8 (pogledaj mapu)
Tel: 052/351-421
Fax: 052/351-422
E-mail: Marina.Gaspert@istra-istria.hr  
Voditeljica odsjeka: Marina Gašpert

Kontakti

Marina Gašpert

Voditeljica odsjeka
Telefon 052/351-435
E-mail Marina.Gaspert@istra-istria.hr

Jasmina Mandić

Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju
Adresa Pula
Telefon 052/351-410
E-mail Jasmina.Mandic@istra-istria.hr

Jasna Perković

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
Telefon 052/351-424
E-mail jasna.perkovic@istra-istria.hr

Tea Butković

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
Telefon 052/351-425
E-mail Tea.Butkovic@istra-istria.hr

Doris Moravac

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
Telefon 052/351-427
E-mail Doris.Moravac@istra-istria.hr

Ružica Mitrović Maurović

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
Telefon 052/351-622
E-mail Ruzica.MitrovicMaurovic@istra-istria.hr

Tihana Majstorović

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
Adresa Pula, Pula, Flanatička 29
Telefon 052/371-217
E-mail Tihana.Majstorovic@istra-istria.hr

Lordan Pavić

Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju
Telefon 052/351-457
E-mail Lordan.Pavic@istra-istria.hr

Aurora Banković

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
Telefon 052/351-459
E-mail Aurora.Bankovic@istra-istria.hr

Vitomirka Batelić

Stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju i opće poslove
Telefon 052/351-421
E-mail vitomirka.batelic@istra-istria.hr

Valentina Pačić

Referentica za prostorno uređenje i gradnju
Telefon 052/351-423
E-mail valentina.pacic@istra-istria.hr

Tajništvo

Telefon 052/351-421
E-mail prostorno.pula@istra-istria.hr