Odsjek za prostorno uređenje i gradnju sa sjedištem u Rovinju-Rovigno

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem u Rovinju-Rovigno za područje Općine Bale-Valle, Općine Kanfanar i Općine Žminj

Adresa: Bale, Istraska 13 (pogledaj mapu)
Tel: 052/351-617
Faks: 052/351-693
Voditelj Odsjeka: Sanjin Dimić Boljunčić
e-mail: sanjin.dimicboljuncic@istra-istria.hr

Kontakti

Sanjin Dimić Boljunčić

Voditelj odsjeka
Telefon 052/351-615
Fax 052/351-699
E-mail Sanjin.DimicBoljuncic@istra-istria.hr

Vedrana Perković

Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju
Telefon 052/351-616
Fax 052/351-693
E-mail vedrana.perkovic@istra-istria.hr

Vesna Poldrugovac

Administrativna tajnica
Telefon 052/351-617
Fax 052/351-693
E-mail vesna.poldrugovac@istra-istria.hr