Odsjek za prostorno uređenje i gradnju sa sjedištem u Rovinju-Rovigno

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem u Rovinju-Rovigno za područje Općine Bale-Valle, Općine Kanfanar i Općine Žminj

Adresa: Bale, Istraska 13 (pogledaj mapu)
Tel: 052/351-615
Voditelj Odsjeka: Sanjin Dimić Boljunčić
e-mail: sanjin.dimicboljuncic@istra-istria.hr

Kontakti

Sanjin Dimić Boljunčić

Pomoćnik pročelnice za prostorno uređenje i gradnju
Telefon 052/351-615
E-mail Sanjin.DimicBoljuncic@istra-istria.hr

Vedrana Perković

Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju
Telefon 052/351-616
E-mail vedrana.perkovic@istra-istria.hr

Renato Rudež, zamjenjuje duže odsutnu službenicu

Viši savjetnik za prostorno uređenje i gradnju
Telefon 052/351-616
E-mail Renato.Rudez@istra-istria.hr

Vesna Poldrugovac

Administrativna tajnica
Telefon 052/351-617
E-mail vesna.poldrugovac@istra-istria.hr