Limski zaljev

Cilj ovog projekta je oživljavanje i turistička valorizacija Limskog zaljeva, unaprjeđenje postojeće turističke ponude razvojem novih sadržaja kao što su tematski parkovi i staze, odmorišta, vidikovci, kulturno-umjetnički punktovi, ekološko-edukacijske staze te specijalizirani poligoni i strukture za sportsko-rekreacijske aktivnosti.

Provedene su dvije jednostavna nabave: Planiranje razvoja Limskog kanala – upravljanje morem te Uređenje i interpretacija Romualdove špilje.

  1. U sklopu izrade Plana upravljanja Zaštićenog krajobraza Limski zaljev i Plana upravljanja Posebnim rezervatom Kontija izrađen je sveobuhvatni Plan upravljanja koji uključuje i druga zaštićena područja prema Zakonu o zaštiti prirode te područja Ekološke mreže Natura 2000: Poseban rezervat Limski zaljev, HR2000629 Limski zaljev – kopno; HR3000001 Limski zaljev – more i HR2001144 Klarićeva jama. U sklopu izrade ovog ugovora uključena su područja Ekološke mreže Natura 2000 Limski kanal – more HR3000001.
  2. U sklopu usluge Uređenja i interpretacije Romualdove špilje izrađena su tri idejna rješenja: Idejno rješenje uređenja pristupnog i okolnog prostora Romualdove špilje u svrhu sagledavanja potencijala i ograničenja lokacije s obzirom na prihvat posjetitelja i obogaćivanja doživljaja („Master plan“), Idejni projekt uređenja i opremanja šumske staze do Romualdove špilje i Idejni projekt uređenja i opremanja Romualdove špilje.

Aktivnosti se provode u suradnji s JU Natura Histrica i Arheološkim muzejom Istre.