Pristupačni / inkluzivni turizam

O pristupačnom turizmu se obično govori kao o turizmu za osobe s invaliditetom (kratica OSI), što je vrlo štetno za pravi razvoj ove najsveobuhvatnije od svih vrsta turizma. Iako su OSI doista primarna ciljana skupina pristupačnog turizma, temelj stvaranja prikladnih preduvjeta za njegov razvoj moraju biti sveobuhvatnost, uključivost i održivost, a ne tek sporadične pogodnosti za turiste s invaliditetom. Nasreću, to je već odavno prepoznala Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih naroda koja pristupačni turizam određuje kao središnji element svakog odgovornog i održivog turizma, jednako kao i imperativ ljudskih prava i izuzetnu poslovnu priliku, koja ne koristi samo OSI nego baš svima.

Pristupačni turizam posebice je važan i za stariju populaciju (najveću sekundarnu ciljanu skupinu), za obitelji s djecom u kolicima (i uopće manjom djecom), za privremeno onesposobljene, za pretile osobe i osobe s prekomjernom težinom, za osobe s posebnim zdravstvenim, prehrambenim ili sličnim potrebama, to jest za sve one koji iz bilo kojih razloga imaju izraženiju potrebu za pristupačnošću.

Istarska županija putem UO za turizam već niz godina potiče te podržava razvoj uključivog / inkluzivnog turizma kroz razne svoje aktivnosti. Istra kao turistički razvijena destinacija mora imati senzibiliteta u tom pogledu, te se i kroz taj aspekt pokazuje održivost i odgovornost neke destinacije.

Tijekom 2023. godine, pod programom Sufinanciranje projekata u turistički maje razvijenim područjima imali smo mjeru B: Poticanje razvoja pristupačnog turizma prilagodbom postojeće ili kreiranjem nove inkluzivne turističke ponude.

Kroz ovu mjeru sufinancirali su se troškovi prilagodbe i osiguranja pristupačnosti turističke ponude potrebama osoba s različitim vrstama invaliditeta, odnosno otklanjanje arhitektonskih barijera postavljanjem odgovarajućih rampi, liftova, platformi ili rukohvata, smanjenjem nagiba, prilagodbom javnih prostora i površina, parkirališnih mjesta, sanitarija, WC-a i dr., uvođenje odgovarajućih tehničkih pomagala i opreme kao npr. jednostavni znakovi, ikone, putokazi ili natpisi s tekstom na Braille pismu, vibrirajući i vizualni uređaji, taktilni planovi prostora i dr., prilagodba mrežnih stranica i mobilnih aplikacija slijepim i slabovidnim osobama i osobama s drugim ograničenjima, kao i edukacija dionika iz turističkog sektora o značaju razvoja pristupačnog turizma i inkluzivne turističke ponude te o pravilima ponašanja, komunikacije i pristupu prilikom interakcije s osobama s invaliditetom i promocija pristupačnog turizma.

Isto tako, Istarska županija je omogućila prijevod brošure „Potencijali pristupačnog turizma“ na talijanski jezik. Brošuru je dalo izraditi Otvoreno učilište Diopter s partnerima. Hrvatsku verziju brošure možete preuzeti ovdje, a talijansku verziju ovdje.