Proces otvaranja

Proces od planiranja do otvaranja kampa sastoji se od nekoliko faza te obuhvaća sljedeće:

Lokalna uprava - prva faza kod planiranja kampa je provjera u lokalnom uredu za prostorno planiranje koja je namjena zemljišta na kojemu se planira otvoriti kamp. Ured će dati informaciju o tome što je ili nije moguće na željenom zemljištu izgraditi.

Ukoliko je u prostornim planovima predviđeno otvaranje kampa i namjena zemljišta omogućuje izgradnju kampa potrebno je detaljno proučiti zakone i pravilnike (detalji u sekciji Zakonodavstvo) kako bi se donijela odluka o željenom tipu kampa.

 

Treba naglasiti da za svaku vrsta kampa, prije kategorizacije ili dobivanja rješenja za rad, investitor mora imati dokumente koji dokazuju uporabljivost za cjeloviti objekt kampa.