Zakonodavstvo

Temeljni Zakon koji definira što je to kampiranje, kamp i koje uvjete oni moraju ispunjavati je Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Uz njega, postoje i pravilnici te uvjeti za kategorizaciju koji u detalje opisu sve elemente koje kamp mora sadržavati.

Spomenuto je da se malim kampovima smatraju smještajni objekti do najviše 200 osoba, ali i da to nije zakonski određeno. Kada se govori o mogućnostima otvaranja malih kampova, u Republici Hrvatskoj postoje sljedeće opcije:

Objekt Kapacitet   Investitor
Kamp Min. 10 parcela/ 30 osoba   obrt, d.o.o., j.d.o.o.
Kampiralište Max. 30 parcela/ 90 osoba   obrt, d.o.o., j.d.o.o.
Kamp odmorište Nije određeno   obrt, d.o.o., j.d.o.o.
Kamp u domaćinstvu Max. 10 parcela/ 30 osoba   fizička osoba
Kamp u seljačkom domaćinstvu Max. 20 parcela/ 60 osoba   OPG, registrirana djelatnost proizvodnje i pripreme hrane

Dodatne informacije možete pronaći na prezentaciji: Razvoj malih kampova u Istri, dok se više detalja o kampovima zajedno s propisima i uvjetima za kategorizaciju nalazi niže:

Kamp

Ugostiteljski objekt za smještaj u kojem se pružaju ugostiteljske usluge na najmanje 10 osnovnih smještajnih jedinica (kamp mjesto i/ili kamp parcela) tj. 30 osoba. Prostorno-planskom dokumentacijom otvaranje kampova moguće je na turističkom zemljištu oznake T3. Pravni status investitora: obrt, d.o.o. ili j.d.o.o.

Definicija kampa te njegovi opći minimalni uvjeti propisani su u Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi te Izmjene Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi NN 68/19 (PREUZMI) i Izmjene Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi NN 120/19 (PREUZMI).

Također, u dokumentu Uvjeti za kategorije kamp i kamp odmorište u domaćinstvu NN 54/16 (PREUZMI) detaljno su opisani svi elementi koje kamp mora zadovoljavati.

Kampiralište

Kampiralište predstavlja jednostavniji ugostiteljski objekt od vrste kamp i mora zadovoljiti manje uvjeta.

U kampiralištu se pružaju ugostiteljske usluge na najviše 30 osnovnih smještajnih jedinica (kamp mjesto i/ili kamp parcela), tj. 90 osoba. Prostorno-planskom dokumentacijom otvaranje kampirališta moguće je na turističkom zemljištu oznake T3. Pravni status investitora: obrt, d.o.o. ili j.d.o.o.

Definicija kampirališta te njegovi opći minimalni uvjeti propisani su u Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

Kamp odmorište

Kamp odmorište je ugostiteljski objekt namijenjen kraćem zadržavanju gostiju (zakonom nije definirano točno vremensko ograničenje) a osim smještaja nudi i uslugu opskrbe pitkom vodom, priključak za struju, mjesta za pražnjenje kemijskih wc-a i odvod sivih voda te usluge recepcije na poziv.

U kamp odmorištu se pružaju ugostiteljske usluge uz nedefiniran maksimalan broj osnovnih smještajnih jedinica (kamp mjesto i/ili kamp parcela). Pravni status investitora: obrt, d.o.o. ili j.d.o.o.

Definicija kamp odmorišta te njegovi opći minimalni uvjeti propisani su u Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"
Također, u dokumentu Minimalni uvjeti za vrstu kamp odmorište detaljno su opisani svi elementi koje kamp odmorište mora zadovoljavati.

Kamp u domaćinstvu

Kamp u domaćinstvu je vrsta ugostiteljskog objekta za smještaj u neposrednoj blizini stambene kuće vlasnika kampa. Predstavlja oblik privatnog smještaja i može se donekle usporediti s apartmanima ili sobama za najam.

Ugostiteljske usluge se pružaju na najviše 10 osnovnih smještajnih jedinica (kamp mjesta i/ili kamp parcela), tj. za najviše 30 gostiju (ne uključujuću djecu do 12 g). Za gradnju ove vrste ugostiteljskog objekta za smještaj potrebno je ishoditi građevinsku i uporabnu dozvolu, a vlasnik može biti fizička osoba.

Kamp u domaćinstvu mora udovoljiti minimalnim tehničkim uvjetima odnosno kategorizaciji temeljem Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, te izmjena pravilnika (NN 54/16), Pravilnika o izmjenama pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu NN 61/16 (PREUZMI), Pravilnika o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu NN 69/17 (PREUZMI) i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu NN 120/19 (PREUZMI).

Također, u dokumentu Uvjeti za kategorije kamp i kamp odmorište u domaćinstvu NN 54/16  (PREUZMI) detaljno su opisani svi elementi koje kamp u domaćinstvu mora zadovoljavati.

Kamp u seljačkom domaćinstvu

Kamp u seljačkom domaćinstvu je vrsta ugostiteljskog objekta za smještaj koje djeluje u sklopu OPG-a tj. seljačkog domaćinstva i mora pružati usluge hrane i pića.

Ugostiteljske usluge se pružaju na najviše 20 osnovnih smještajnih jedinica (kamp mjesta i/ili kamp parcela), tj. za najviše 60 gostiju. 

Kamp u seljačkom domaćinstvu mora udovoljiti minimalnim tehničkim uvjetima odnosno kategorizaciji temeljem Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te Pravilnika o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu NN 69/17 (PREUZMI) i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu NN 120/19 (PREUZMI).

Također, u dokumentu Uvjeti za kategorije kamp i kamp odmorište NN 54/16 (PREUZMI) detaljno su opisani svi elementi koje kamp u seljačkom domaćinstvu mora zadovoljavati.

  • Prezentaciju s predavanja možete preuzeti ovdje.