Parenzana I

Parenzana I - Glavni cilj projekta i izvori financiranja

Glavni cilj projekta je prokrčiti, očistiti i urediti postojeću povijesnu trasu Parenzane od granice sa Slovenijom, tj. od rijeke Dragonje pa sve do Vižinade u dužini od 60-tak km putem integrirane turističke ponude i dugoročne prekogranične suradnje sa slovenskim parterima: gradom Koprom, Izolom i Piranom.

Projekt se financira iz namijenjenih fondova Europske unije (iz sredstava CARDS 2004.) s time da je Ugovorom potpisana participacija Istarske županije od 10%. (90% iznosa financira EU, a 10% Istarska županija). Cjelokupni projekt vrijedan je 174.170,00 eura s time da je participacija Istarske županije 10% i iznosi 17.417,00 eura.

Opći prekogranični ciljevi projekta su:

  • osiguranje podrške razvoju turizma na prekograničnom području Istre s pozicioniranjem revitalizirane stare željezničke pruge u osnovnu turističku ponudi i s time doprinositi produživanju turističke sezone;
  • razvoj novih usluga na prekograničnom području Istre koje su namijenjene rekreaciji u svrhu omogućavanja održivog i k zdravlju usmjerenog turizma.

 

U okviru prekograničnih općih ciljeva osiguravamo potporu turizma s poboljšanom ponudom, kao što je obnova stare željezničke pruge Parenzana u svrhu rekreacije i s tim poboljšana iskorištenost prirodnih i kulturnih resursa. Ponuditi i promovirati ćemo novu uslugu na prekograničnom području Istre te time osigurati nove izvore prihoda na području kojim prolazi sama trasa.

Specifični ciljevi su neposredno povezani s ciljevima programa. Kod definiranja posebnih ciljeva smo polazili od očekivane koristi koje će imati naš projekt u ciljanim skupinama:

  • osiguravanje trase stare željezničke pruge u Sloveniji i Hrvatskoj i istovremena izgradnja dodatnih kapaciteta primarne biciklističke infrastrukture namijenjene rekreaciji i sportu, s čime će biti omogućen razvoj turističke infrastrukture;
  • povezivanje postojeće ponude prirodne, kulturne i tehničke baštine i turističkih priredbi u integralni turistički produkt s namjerom povećanja prepoznatljivosti samoga područja i prepoznatljivosti trase kao takve;
  • poboljšanje predstavljanja i trženja svih uključenih općina u čitavoj Istri kao integralnog produkta za ljubitelje prirode i bicikliste s organizacijom i promocijom kulturnih događaja;
  • povećavanje svijesti o važnosti i razvojnim potencijalima Parenzane, što će pridonijeti većoj prepoznatljivosti i umrežavanju u potporu projektima namijenjenim prekograničnoj suradnji;
  • rasterećenje cestovnog prometa i uvođenje ekološki prihvatljivijih oblika pješačkog prometa i vožnje biciklom s čime želimo prvenstveno utjecati na lokalno stanovništvo i turiste da započnu koristiti druge oblike mobilnosti.