Parenzana II

Parenzana II - Glavni cilj projekta i izvori financiranja 

Parenzana je dobila i svoj nastavak, zahvaljujući izuzetno kvalitetno realiziranom projektu Parenzana I, tako je u protekloj godini Parenzana ocijenjen kao najbolje implementirani projekt EU u Hrvatskoj, te je dobio i najvišu ocjenu. Zahvaljujući toj reputaciji Istarska županija je vodeći partner u projektu. Ukupni proračun za Parenzanu II iznosi 671.007,08 EUR. 

 

Projektne aktivnosti 

  • raskrčivanje, čišćenje, uređenje i obnova dionica Vižinada - Poreč 
  • infrastrukturno unaprjeđenje biciklističke infrastrukture
  • uspostava pilot projekta 'city bike'
  • izrada dokumentacije  za buduće planiranje  infrastrukturnog razvoja parenzane
  • edukacija turističkih radnika, standardizacija usluga i uspostava info bike točki
  • uspostava multimedijalnog Parenzana muzeja
  • informiranje javnosti o ciljevima i postignućima projekta
  • promocija destinacije
  • organizacija događaja za promociju destinacije