Parenzana Magic

Početak projekta: 23.01.2014.
Završetak projekta: 30.10.2015.

Vodeći partner: Istarska županija
Partneri na projektu: Poreč, Buje, Motovun, Kopar, Piran, Izola

Troškovi projekta: 510.348,95 eura
Zatraženi iznos IPA sredstva: 433.796,61 eura

Ciljne skupine:

 • turisti
 • enogastro ponuđači
 • starije osobe i mladi
 • lokalno stanovništvo
 • sportske udruge, rekreativci, sportaši
 • lokalne turističke zajednice
 • općine i gradovi
 • pružatelji uslužnih djelatnosti

 

Opći prekogranični ciljevi projekta Parenzana Magic su:

 • Razvoj turizma kroz zajedničku prekograničnu ponudu stare revitalizirane željezničke pruge Parenzana, obogaćivanje turističke ponude novim kulturno sportskim sadržajima s direktnim utjecajem na produženje turističke sezone sportsko rekreativnim sadržajima.
 • Osiguranje podrške razvoju turizma na prekograničnom području Istre s pozicioniranjem revitalizirane stare željezničke pruge u osnovnu turističku ponudu i s time doprinositi produživanju turističke sezone.
 • Razvoj novih usluga na prekograničnom području Istre koje su namijenjene rekreaciji, sportu, boravku gostiju te obnova stare infrastrukture u svrhu revitalizacije staze.

 

Posebni prekogranični ciljevi

Kod definiranja posebnih ciljeva pažnju smo posvetili na očekivane koristi koje će naš projekt doprinijeti ciljanim skupinama:

 • Stvaranje turističke destinacije Parenzana spajanjem postojeće ponude prirodne kulturne i tehničke baštine u zajednički turistički proizvod radi prepoznavanja trase kao kulturno-sportske destinacije.
 • Osiguravanje trase stare željezničke pruge u Sloveniji i Hrvatskoj i istovremena izgradnja dodatnih kapaciteta biciklističke infrastrukture namijenjene rekreaciji i sportu, vodeći tako širem razvoju turističke infrastrukture.
 • Spajanje povijesne ostavštine trase sa rekreativnim sadržajima i gastronomskim i enološkim  u svrhu stvaranja prepoznatljivog integriranog turističkog itinerera
 • Brendiranje trase, gradova i općina  kao integralnog proizvoda svih ljubitelja prirode, sporta i kulture.
 • Jačanje svijesti lokalnog stanovništva i turista o drugim oblicima mobilnosti, promoviranje zdravijeg i ekološki čišćeg vrste prijevoza, te mogućnosti rasterećenja cestovnog prijevoza uporabom bicikle i pješačenjem.
 • Povećanje svijesti o razvojnim potencijalima i značaja trase za ruralni razvoj i podizanje svijesti o kulturnoj povijesnoj i prostornoj vrijednosti trase radi očuvanja  ovakve jedinstvena povijesno kulturne baštine.

 

Aktivnosti projekta:

 • najveća investicija je prenamjena stare škole u Tribanu u odmaralište i prenoćište za bicikliste, sportaše i rekreativce
 • dvojezična kineziološka studija za uređenje vježbališta
 • 7 vježbališta na otvorenom - (2 u HR, 5 u SI)
 • 7 odmorišta za bicikliste - (1 u HR, 6 u SI)
 • vizualno i sadržajno opremanje 2 muzeja (Livade i Izola)
 • izrada prometnog elaborata te postavljanje vertikalne prometne signalizacije
 • čišćenje i obnova trase na dionici Poreč - Vranići
 • organizirat će se 10 stručnih prekograničnih radionica o važnosti zdravlja, rekreacije, te o povijesti i razvoju Parenzane
 • 4 događaja Parenzana doživljaja sa povijesnom i kulturnom tematikom
 • prekogranični maraton (Wine Run) i prekogranična biciklijada
 • studijsko putovanje u Bolzano (Italija) i putovanje na Eurobike konferenciju i sajam u Njemačkoj
 • postavljanje rasvjete u tunelu u Motovunu na solarne kolektore
 • izrada 3 višejezična paket aranžmana u obliku e-GPS itinerera
 • održavanje četverodnevnog tečaja za edukaciju bike vodiča
 • izrada promocijskog materijala (brošure, karte...)
 • obnova i nadopuna internetske stranice www.parenzana.net
 • objava 4 teksta o sadržaju projekta u stranim medijima
 • emitiranje radijskih emisija na 3 radio postaje

službena stranica projekta - www.parenzana.net