Projekt istarskih plaža

Decentraliziranost i fragmentiranost turističke ponude često su danas limitirajući činitelj konkurentnosti turističke destinacije. U tom kontekstu treba sagledati i sadržajnost ponude koja se odnosi na rekreaciju uz obalni rub mora - plaže, odnosno na menadžment plaža. Plaže i rekreacija u obalnom pojasu su dominantan motiv dolaska gostiju koji je do danas uglavnom ostajao van integralnog turističkog proizvoda.
 
Ciljevi strateških smjernica uređenja plaža u Istarskoj županiji su da se posredstvom kvalitetnih i diversificiranih modela integralnog uređenja obalnog pojasa za potrebe rekreacije (plaže), osigura kvalitetna resursna osnovica turističkih destinacija u Istri.
Strateški uspjeh postavljenih ciljeva s uređenjem plažnih prostora podrazumijeva tri temeljna koraka:

  1. Utvrđivanje programskog koncepta uređenja plaža
  2. Analiza stanja
  3. Planske smjernice                                                  

Očekivani rezultat ovog projekta jesu spoznaja i sistematizacija cjelokupnog fizičkog prostora te sintetiziranje u prepoznatljive tipološke uzorke po kojima će se realizirati planirane smjernice uređenja obalnog pojasa - plaža; ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja. Na taj način dobivamo sveobuhvatnu tipološku sistematizaciju plaža u Istri, kojom se daju jasne smjernice, sadržaji i standardi njihovog uređenja. Na sljedećim linkovima mogu se preuzeti dokumenti vezani za Projekt istarskih plaža:
 
PROGRAMSKI KONCEPT UREĐENJA REKREACIJSKIH SADRŽAJA OBALNOG POJASA ISTARSKE ŽUPANIJE (PDF 12,61 MB)
 
INVENTURA I ANALIZA POTENCIJALA PRIRODNIH I KULTURNIH VRIJEDNOSTI ISTARSKE OBALE (19,79 MB)

STRATEŠKE SMJERNICE UREĐENJA PLAŽA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI (9,25 MB)