Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji

Regionalni programi uređenja i upravljanja morskim plažama izrađeni su u svim jadranskim županijama na inicijativu Ministarstva turizma koje sufinancira 80% troškova izrade. Cilj njihove izrade je jačati konkurentnosti turističkih destinacija Hrvatske, te posebno uspostaviti jedan sustavan, promišljen i održivi pristup uređenju i upravljanju morskim plažama. Upravni odjel za turizam Istarske županije je temeljem javnog natječaja za izrađivača ovog programa odabrao Institut za turizam iz Zagreba.
 
U sklopu izrade Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području Istarske županije, Upravni odjel za turizam IŽ je u suradnji sa 21 priobalnom jedinicom lokalne samouprave u Istri prikupio osnovne podatke o 250-ak plaža koje su JLS kandidirale, te je izvršen terenski obilazak istih, a prikupljeni podaci su obrađeni i sistematizirani u prvu radnu verziju programa koju su sve JLS dobile mjesec dana na razmatranje. Krajem kolovoza je u Umagu, Poreču, Rovinju, Puli i Labinu održano 5 dobro posjećenih javnih radionica na kojima su sudjelovali predstavnici javnog i privatnog sektora, te su usuglašeni stavovi oko tematiziranja plaža.
 
Usvajanjem ovog programa na Skupštini Istarske županije, dokument je dobio svoj legitimitet, čime se svim zainteresiranih JLS-ima omogućuje da na otvorenom natječaju Ministarstva turizma traže bespovratna sredstva za uređenje i tematiziranje svojih plaža. Isto tako, stvorili su se preduvjeti za dugoročno sustavno i promišljeno upravljanje plažama, ali i cijelim obalnim prostorom u našoj županiji i šire, sve s ciljem održivog i odgovornog razvoja turizma te očuvanja ovog vrijednog resursa, i zadovoljstva lokalnog stanovništva i gostiju u destinaciji.
 
Upravni odjel za turizam IŽ će u narednim godinama nastaviti s aktivnostima na jačanju konkurentnosti istarskih plaža, kako vezano za tematizaciju i uređenje plaža u okviru Regionalnog programa, tako i putem drugih inicijativa i programa. Na sljedećim linkovima mogu se preuzeti dokumenti vezani za Regionalni programi uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji:

Nacionalni program plaže - Akcijski plan (PDF 1,29 MB)

Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama Istarske županije (ažurirana verzija 10-2018):

Program I dio (1 MB)      Program II dio (39 MB)      Program III dio (1,3 MB) 

- Odluka Skupštine Istarske županije o prihvaćanju Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama Istarske županije (PDF 0,028 MB) - Službene novine Istarske županije broj 14 od 18.09.2015.

- Odluka Skupštine Istarske županije o izmjenama i dopunama Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji (PDF 0,51 MB) - Službene novine Istarske županije broj 17 od 13.11.2015.

- Odluka Skupštine Istarske županije o izmjenama i dopunama Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji - Službene novine Istarske županije broj 18 od 02.10.2018.

Projekt istarskih plaža - Studio KAPPO, Rovinj 11/2014