Akti župana

Akti župana - veljača 2024.

Akti župana - veljača 2024.

Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije za 2024. godinu Odluka o provedbi mjere za …

Akti župana - siječanj 2024.

Akti župana - siječanj 2024.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu uredskog materijala i tonera za potrebe Istarske županije Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2024. godinu za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa …

Akti župana - prosinac 2023.

Akti župana - prosinac 2023.

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac o visini bruto osnovice za obračun plaće radnika Odluka o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog …

Akti župana - studeni 2023.

Akti župana - studeni 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave za dar u naravi za zaposlenike Istarske županije Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Financijskog plana javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije …

Akti župana - listopad 2023.

Akti župana - listopad 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za “Izrada projektne dokumentacije za obnovu spomeničke baštine-Kuća Jurja Dobrile u Velom Ježenju“ Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za “Televizijske …

Akti župana - rujan 2023.

Akti župana - rujan 2023.

Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2023. godini za domove za starije osobe Zaključak o davanju prethodne …

Akti župana - kolovoz 2023.

Akti župana - kolovoz 2023.

RJEŠENJE o imenovanju predstavnice Istarske županije za članicu Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske …

Akti župana - srpanj 2023.

Akti župana - srpanj 2023.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za radove na adaptaciji prostora Gospodarske škole Buje Odluka o prihvaćanju Prijedloga aneksa Ugovora za projektnu dokumentaciju energetske obnove i adaptacije školske zgrade Osnovne škole Vladimira Nazora – …

Akti župana - lipanj 2023.

Akti župana - lipanj 2023.

Odluka kojom se Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije dodjeljuje nekretnina za potrebe obavljanja djelatnosti Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za Plan gospodarenja otpadom Istarske županije Odluka o …

Akti župana - svibanj 2023.

Akti župana - svibanj 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge redovnog i izvanrednog održavanja vozila u vlasništvu Istarske županije Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvješća Lučke uprave Rabac za …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 254