Obavijest kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto - administrativni referent/ica-vježbenik/ica, u upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Istarske županije, Odsjek pisarnice

Obavijest kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto - administrativni referent/ica-vježbenik/ica, u upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Istarske županije, Odsjek pisarnice

Obavještavaju se kandidati/kandidatkinje koje su podnijele prijavu na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto administrativni referent/ica-vježbenik/ica, u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije, Odsjek pisarnice, KLASA: 112-01/20-02/03 URBROJ: 2163/1-24/1-20-02, objavljen u Narodnim novinama i na web stranici Istarske županije dana 03.rujna 2020. godine, da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata (pismeno testiranje i usmeni razgovor) održati dana 09. listopada 2020. godine (petak) u 09:00 u sjedištu Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove u Puli, Splitska 14, II.kat.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja i kojima je elektroničkom poštom upućen poziv za testiranje.

Prilikom provedbe testiranja voditi će se računa o pridržavanju mjera zaštite od Covid-19.

Testiranju ne smiju prisustvovati osobe s povišenom tjelesnom temperaturom, zatim one koje pokazuju znakove akutne respiratorne bolesti sa simptomima kašlja i poteškoćama u disanju, te poremećajima osjeta njuha i okusa. Zabrana se odnosi i na osobe u mjerama samoizolacije. Prilikom ulaska u zgradu kandidati su dužni dezinficirati ruke te će im biti izmjerena tjelesna temperatura. Kandidati su dužni nositi zaštitnu masku.

Svi koji pristupe testiranju morati će potpisati suglasnost o obradi osobnih podataka sukladno odredbama GDPR-a.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa