Akti župana - rujan 2020.

 1. ZAKLJUČAK o financiranju troškova smještaja organizirane karantene u Resortu Horizont &  Splendid u Puli
 2. ZAKLJUČAK o financiranju troškova prehrane koje su stavljene pod mjere samoizolacije u organiziranoj karanteni
 3. ODLUKU o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za granice pomorskog dobra Istarske županije
 4. ODLUKU o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj o prodaji suvlasničkog udjela na nekretninama k.č.br. 736/Z i 737/Z k.o. Rovinj
 5. ODLUKU o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za promociju tradicionalnih istarskih jela
 6. ODLUKU o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi aparata i kolica za održavanje čistoće za potrebe Opće bolnice Pula
 7. ODLUKU o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi ugradbene opreme za potrebe nove zgrade Opće bolnice Pula
 8. ODLUKU o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi centralnog sustava za pripremu citostatika za potrebe Opće bolnice Pula
 9. ZAKLJUČAK o imenovanju Voditeljice projekta KLIK Pula – Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma referentni MIS broj KK.09.1.3.01.0019
 10. ODLUKU o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa JLS, znanstvenoobrazovnih i istraživačkih institucija, turističkih zajednica, zadružnih asocijacija, strukovnih komora i komorskih udruženja, gospodarsko-interesnih udruženja, agencija u poljoprivredi i ustanova iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva
 11. ODLUKU o provođenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. u Istarskoj županiji
 12. ODLUKU o dodjeli potpore sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora Agenciji za ruralni razvoj Istre - AZRRI d.o.o. Pazin za provedbu primjenjivog istraživanja i razvoj istraživačke infrastrukture u sklopu Mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i drugih djelatnosti u ruralnom prostoru u 2020. godini 
 13. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije
 14. ZAKLJUČAK o imenovanju članova projektnog tima za implementaciju projekt „Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level“ (akronim: FIRESPILL)
 15. ODLUKU o odabiru najpovoljnije ponude U  postupku jednostavne nabave za predmet nabave radova: Sanacijski radovi na ulaznom hodniku Rive 8, Pula i kancelarije u prizemlju Splitska 14,
 16. ZAKLJUČAK o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao kč.br. 265 zgr. kuća upisana u zk.ul. 486 k.o. Grožnjan
 17. ODLUKU o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu
 18. ODLUKU o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu
 19. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
 20. ODLUKA O ODABIRU nabava usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 11 – Divšići
 21. ODLUKA O ODABIRU - nabava usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 16 – Vodnjan
 22. ODLUKU o odabiru najpovoljnije ponude postupku jednostavne nabave za predmet nabave: Ostale računalne opreme (pisači, multifunkcijski uređaji, projektori, preklopnici, AP-ovi...)
 23. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Rebalans financijskog plana za 2020. godinu Lučke uprave Pula
 24. ODLUKU o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za odabir banaka za uključivanje u Program kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija“
 25. ZAKLJUČAK o utvrđivanju III. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2020. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 26. ODLUKU o imenovanju Povjerenstva za izradu i provedbu Programa osiguravanja povoljnijih uvjeta kreditiranja za rješavanje stambenih potreba zdravstvenog osoblja u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija „ISTRAMEDIC 2020“
 27. ODLUKU o donošenju Programa osiguravanja povoljnijih uvjeta kreditiranja za rješavanje stambenih potreba zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija „ISTRAMEDIC 2020“
 28. ODLUKU o dodjeli Zahvalnice Istarske županije Stožeru civilne zaštite Istarske županije
 29. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju
 30. ODLUKU o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa skupine udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i zemljopisnog područja Istarske županije za segment lovstva
 31. ODLUKU o objavi poziva bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program osiguravanja povoljnijih uvjeta kreditiranja za rješavanje stambenih potreba zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija „ISTRAMEDIC 2020“
 32. ODLUKU o usvajanju Aneksa Ugovoru o usluzi „Dizajn i implementacija Festival Encijana u općini Lanišće“ za projekt Kaštelir iz Programa projekta suradnje INTERREG SLOVENIJA – HRVATSKA
 33. ODLUKU o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o javnoj nabavi usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 1 – Pula
 34. ODLUKU o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi radova na zamjeni vanjske stolarije na zgradi Odjela za Infektologiju Opće bolnice Pula
 35. ODLUKU o utvrđivanju deficitarnih zanimanja u zdravstvu Istarske županije za akademsku godinu 2020./2021.
 36. ODLUKU o osnivanju Županijskog popisnog povjerenstva
 37. ODLUKU o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa/projekata prijavljenih putem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za financiranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2020. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama
 38. ODLUKU o odabiru najpovoljnije ponude U postupku jednostavne nabave za predmet nabave: postavljanje zaštitnih ograda na Parenzani
 39. ODLUKU O ODABIRU najpovoljnije ponude za nabavu usluga arheoloških istraživanja Rašpora za projekt Kaštelir iz programa projekta suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska