Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Rekonstrukcija postrojenja s ciljem smanjenja emisija ugljičnog dioksida kroz povećanje energetske oporabe otpada u tvornici cementa Koromačno, na području općine Raša, Istarska županija“

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: 
„REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA S CILJEM SMANJENJA EMISIJA UGLJIČNOG DIOKSIDA KROZ POVEĆANJE ENERGETSKE OPORABE OTPADA U TVORNICI CEMENTA KOROMAČNO, NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA, ISTARSKA ŽUPANIJA“

Preuzmite Obavijest u pdf formatu: