Akti župana - rujan 2022.

 1. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu dara u naravi za učenike - državne prvake
 2. Zaključak o davanju ovlaštenja Javnoj ustanovi „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije
 3. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 23
 4. Zaključak o davanju suglasnosti Društvu AZRRI – Agenciji za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za dugoročno zaduživanje
 5. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 6
 6. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 3
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade Strateške studije utjecaja na okoliš 
 8. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge jezičnog laboratorija talijanskog jezika za predškolarce
 9. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 12
 10. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 13
 11. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za radove zamjene dotrajale stolarije – izdvojeno mjesto rada Buzet, II. istarske brigade 11
 12. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 8
 13. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 18
 14. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 14
 15. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 15
 16. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 17
 17. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 22
 18. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 19
 19. Odluka o sklapanju II godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 11
 20. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 21
 21. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 5
 22. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 2
 23. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 4
 24. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 1
 25. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 24
 26. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 10
 27. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 7
 28. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 9
 29. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 20
 30. Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu AZRRI d.o.o. Pazin za kreditne obveze za 2022. godinu
 31. Pravilnik o II izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije
 32. Odluka o prihvaćanju prijedloga I. aneksa ugovora o javnoj nabavi multimedijske (informatičke) opreme za Medicinsku školu Pula
 33. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o nabavi ventilatora i uređaja za klimatizaciju
 34. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Istarske županije
 35. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o nabavi usluge uređenja okoliša - CIS-a
 36. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine
 37. Odluka o poništenju postupka javne nabave za radove na izgradnji dizala na zgradi Društvenog centra Pula
 38. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o izvođenju radova adaptacije operacijske sale u glavnoj bolničkoj zgradi (B zgrada) Specijalne bolnice za  ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
 39. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave za dar u naravi za učenike - državne prvake
 40. Odluka o provođenju postupka zajedničke nabave
 41. Odluka o provođenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. u Istarskoj županiji
 42. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na sklapanje Aneksa Ugovoru broj 1, za ustupanje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije, za razdoblje od 01. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine
 43. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja ustanove Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije 
 44. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije 
 45. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave za lož ulja
 46. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za informacijski sustava uredskog poslovanja i sustava osiguranja kvalitete
 47. Odluka o imenovanju odgovorne osobe Istarske županije za provedbu projekta zaštite i vrednovanja istromletačkog narječja na području Istarske županije, a kojega će Istarska županija realizirati u stalnoj suradnji sa Talijanskom unijom
 48. Oduka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu sustava financijsko-računovodstvenih aplikacija
 49. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu stručnog nadzora nad rekonstrukcijom i dogradnjom Centra za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula – KLIK Pula
 50. IV. izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Istarske županije za 2022. godinu
 51. Odluka o VII. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2022. godini
 52. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2022. godini
 53. Zaključak o prihvaćanju Programa poticanja digitalne transformacije MSP-a i razvoja IKT sektora u Istarskoj županiji u 2022. godini i objavi Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje digitalne transformacije MSP-a u Istarskoj županiji – 2022. godina i Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje konkurentnosti i razvoja IKT sektora u Istarskoj županiji u 2022 godini
 54. Rješenje lovačkom društvu “Srnjak” za redukcijski odstrjel 10 grla jelena običnog (Cervus elaphus L.) 
 55. Rješenje lovačkom društvu “Diana” za redukcijski odstrjel 7 grla jelena običnog (Cervus elaphus L.) 
 56. Rješenje lovačkom društvu “Vepar” za redukcijski odstrjel 10 grla jelena običnog (Cervus elaphus L.)
 57. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u  postupku jednostavne nabave za uslugu dizajnerske i grafičke pripreme i promocije projekta u sklopu EU projekta FIRESPILL
 58. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za građevinske radove na zgradi Centara za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije u sklopu projekta ARGOS iz Interrega Italija-Hrvatska
 59. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za izradu geodetske podloge Značajnog krajobraza Labin, Rabac i uvala Prklog
 60. Odluka o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije na sklapanje ugovora o nabavi spektrometra masa s inducirano spregnutom plazmom
 61. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva PLINARA d.o.o.
 62. Zaključak o prihvaćanju ocjene o stanju sustava upravljanja kvalitetom u Istarskoj županiji za 2022. godinu
 63. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za usluge prijevoza učenika na relaciji Pula – Vodnjan – Rovinj – Rovinjsko Selo – Poreč za SŠ Mate Balota Poreč i TUŠ A. Štifanića Poreč
 64. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na sklapanje Ugovora broj 1, temeljem Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5095, Rovinj – Valalta, biciklističke trake, III. faza
 65. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora Osnovne škole dr. Mate Demarina
 66. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora Osnovne škole dr. Mate Demarina
 67. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za nabavku tonera i tinti
 68. Odluka o prihvaćanju prijedloga I. aneksa Ugovora o javnoj nabavi za usluge održavanja e-Aplikacija
 69. Rješenje o zaključivanju popisa birača