Akti župana - travanj 2023.

 1. Pravilnik o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije
 2. Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama Javne ustanove „Natura Histrica“
 3. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove za 2022. godinu
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi preporuka i djelovanju Službe za unutarnju reviziju Istarske županije u 2022. godini
 5. Zaključak o donošenju Programa poticanja turističkih TOP događanja u 2023. godini i objavi Javnoga poziva za dodjelu potpora
 6. Odluka o III. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2023. godini
 7. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje/sufinanciranje projekata temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2022. godinu
 8. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2022. godinu
 9. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvještaj o radu Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2022. godinu
 10. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu opreme Centru za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije u sklopu projekta Argos
 11. Zaključak o dodjeli sredstava Istarskoj regionalnoj energetskoj agenciji d.o.o. Labin (IRENA) u 2023. godini
 12. Odluka o davanju suglasnosti na Poslovnik o radu upravnog vijeća Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije
 13. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije
 14. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije
 15. Zaključak o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2023. godini za domove za starije osobe
 16. Zaključak o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu za osobe s intelektualnim teškoćama u 2023. godini
 17. Odluka o dopuni odluke o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka i životnog partnerstva
 18. Odluka o visini i načinu raspodjele sredstava ostvarenih na temelju uplaćenih naknada za sklapanje braka i životnog partnerstva izvan službene prostorije
 19. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave medicinske opreme za oživljavanje u okviru projekta Firespill
 20. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine – Lovrečica
 21. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za usluge redovnog i izvanrednog održavanja vozila u vlasništvu Istarske županije
 22. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave auto guma za službena vozila Istarske županije
 23. Odluka  odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za projektnu dokumentaciju energetske obnove i adaptaciju školske zgrade Osnovne škole Vladimira Nazora Krnica
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge prijevoza, seljenja i slaganja arhivske građe te usluge preseljenja uredskog namještaja za potrebe Istarske županije
 25. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile – Pazin
 26. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u  postupku jednostavne nabave za usluge tiska poreznih rješenja
 27. Odluka o dopuni Odluke o dodjeli financijskih sredstava KUD-u LINO MARIANI-SAC LINO MARIANI
 28. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade prometne studije za uspostavu mrežnih linija javnog županijskog linijskog prijevoza putnika u Istarskoj županiji
 29. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge održavanja e-Aplikacija
 30. Izvješće o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima, te načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom na području Istarske županije u 2022. godini
 31. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije osobe Raša
 32. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Tehničke škole Pula
 33. Rješenje o imenovanju članice Školskog odbora Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile -  Pazin
 34. Zaključak o davanju na privremenu uporabu trgovačkom društvu MP-FILMSKA PRODUKCIJA d.o.o. Zagreb - snimanje 2. sezone britanske serije „SAS: Rogue Heroes“
 35. Odluka  o prihvaćanju prijedloga aneksa Ugovora o uslugama popravka i održavanja rashladnih skupina i centralnog grijanja za potrebe Istarske županije
 36. Rješenje o razrješenju članice Školskog odbora Medicinske škole Pula