Akti župana - lipanj 2023.

 1. Odluka kojom se Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije dodjeljuje nekretnina za potrebe obavljanja djelatnosti
 2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za Plan gospodarenja otpadom Istarske županije
 3. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za procjenu prijava pristiglih na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2023. godinu
 4. Odluka o visini naknade za članove biračkih odbora za izbore vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2023. godini
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za zamjenu unutarnjih vrata i štokova u Poreču
 6. Odluka o poništenju postupka javne nabave za adaptaciju prostora Gospodarske škole Buje
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje za potrebe Istarske županije
 8. Odluka o provođenju postupka zajedničke nabave za opskrbu električnom energijom za potrebe Istarske županije
 9. Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije za 2023. godinu
 10. Odluka  o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge objave priloga o projektima i temama od značaja za Istarsku županiju
 11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u  postupku jednostavne nabave za obnovu licence Fortinet servisa
 12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za grafičku pripremu i tisak zavičajnog priručnika za odgojitelje i nastavnike Istarske županije
 13. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade pravila i popisa javnog dokumentarnog gradiva sa rokovima čuvanja za potrebe Istarske županije
 14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za nabavu radova sanacije sanitarnog čvora br. 3 u zgradi Osnovne škole Vodnjan
 15. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole Marčana
 16. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne opskrbe električnom energijom za potrebe Istarske županije
 17. Odluka o V. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2023. godini
 18. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za tisak promotivne brošure u formi slikovnice - „TAKE IT SLOW projekt“
 19. Odluka o visini novčanog dijela „Nagrade Krasna zemljo-Meraviglioso paese“ za 2023. godinu
 20. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za održavanje i pravo korištenja novih verzija antivirus i antispam programa za poslužitelje elektroničke pošte za potrebe Istarske županije
 21. Rješenje o imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole Marčana
 22. Zaključak o davanju nekretnine na privremenu uporabu trgovačkom društvu MP-FILMSKA PRODUKCIJA d.o.o. Zagreb
 23. Zaključak o prihvaćanju Programa mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Istarske županije u 2023. godini
 24. Odluka o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije za 2023. godinu
 25. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za školsku godinu 2023./2024. i 2024./2025
 26. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici Pula na nabavu opreme za nadzor parkirališta i sustava naplate parkiranja
 27. Odluka o sklapanju II. godišnjeg Ugovora temeljem okvirnog sporazuma za uslugu čišćenja morskog okoliša kod iznenadnih onečišćenja mora plovilom čistačem
 28. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti izrade i održavanje plovila uz korištenje i održavanje objekata lučke nadgradnje i podgradnje na pomorskom dobru - na dijelu lučkog područja u Slobodnoj zoni luke Pula
 29. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o dobavi i ugradnji rabljenih plutajućih pontona – valobrana za potrebe luka Fažana i Medulin
 30. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za SEO optimizaciju Internet stranica
 31. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za radove na rekonstrukciji i adaptaciji Depandanse Doma za starije osobe Alfredo Štiglić - Pula 
 32. Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Istarske županije za 2023. godinu
 33. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju projektnog tima za implementaciju projekta „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju“
 34. Odluka o imenovanju predstavnika Istarske županije u Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka
 35. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije na okoliš
 36. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine – k.o. Martinski
 37. Zaključak o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2023. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 38. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2023. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa JLS, znanstveno-obrazovnih i istraživačkih institucija, turističkih zajednica, zadružnih asocijacija, strukovnih komora i komorskih udruženja, gospodarsko-interesnih udruženja, agencija u poljoprivredi i ustanova iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva
 39. Odluka o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije za 2023. godinu
 40. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave poštanskih usluga za potrebe Istarske županije
 41. Izmjenu Plana upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2023. godinu
 42. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za produženo jamstvo za HP serversku Infrastrukturu
 43. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave zaštitarskih i čuvarskih usluga za potrebe Istarske županije