Javni poziv za dodjelu jednokratnih naknada za kupnju prvog stana Ili kupnju/izgradnju kuće

Na temelju odredbe članka 4. stavka 1. podstavka 1. Odluke o provedbi mjere 1.1.3. Jednokratna naknada za kupnju prvog stana ili kupnju/izgradnju kuće („Službene novine Istarske županije“ broj 13/24.), sukladno Operativnom planu aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2024. godinu i Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2024. godinu („Službene novine Istarske županije“ broj: 35/23.) te odredaba članaka 8. Područje 1.1. Stambeno zbrinjavanje Mjera 1.1.3. Jednokratna naknada za kupnju prvog stana ili kupnju/izgradnju kuće i članka 12. stavka 1. Programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj: 35/23.; dalje: Program mjera), Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije objavljuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNIH NAKNADA ZA KUPNJU PRVOG STANA
ILI KUPNJU/IZGRADNJU KUĆE

Javni poziv (PDF)

Dokumentacija: