7. Obrtnički sajam Istre

7. Obrtnički sajam Istre

U organizaciji Obrtničke komore Istarske županije, održati će se u Puli 7. O brtnički sajam Istre od 7. do 10. listopada 2004. godine .

Suorganizatori su Istarska županija, Grad Pula i PCP, Hrvatska obrtnička komora i HGK - Županijska komora Pula. Na 2.000 m2 natkrivene površine i 5 00 m2 otvorenog prostora Obrtnički sajam Istre je priredba koja se tradicionalno o država svake godine početkom listopada.

Sajamski pravilnik

Prijava