Natječaji

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2021. godinu

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2021. godinu

Na temelju odredbe članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 16/17 i 19/17) i članka …

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu stambenih kredita „ISTRAMEDIC 2021“ – izmjena

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu stambenih kredita „ISTRAMEDIC 2021“ – izmjena

Na temelju Odluke o objavi Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu stambenih kredita po povoljnijim uvjetima i subvencioniranih stambenih kredita sa jasno određenim kriterijima (Klasa:403-01/21-01/01 Urbroj: 2163/1-01/11-21-02), te Ugovora o suradnji na …

Obavijest o objavljenom Natječaju za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021.

Obavijest o objavljenom Natječaju za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021.

Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije objavio je Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021. dana 12. ožujka 2021. godine kojeg možete preuzeti …

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu stambenih kredita „ISTRAMEDIC 2021“

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu stambenih kredita „ISTRAMEDIC 2021“

Na temelju Odluke o objavi Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu stambenih kredita po povoljnijim uvjetima i subvencioniranih stambenih kredita sa jasno određenim kriterijima (Klasa:403-01/21-01/01 Urbroj: 2163/1-01/11-21-02), te Ugovora o suradnji na …

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08,61/11, 4/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske i 112/19), te članka 8. Pravilnika …

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije - Regione Istriana za 2021. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije - Regione Istriana za 2021. godinu

Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), članka 28. Pravilnika …

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije – Regione Istriana za 2021.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije – Regione Istriana za 2021.

Na temelju čl. 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“ br. 26/15.), članka 28. Pravilnika …

Objavljena je Konačna  bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2020./2021. i Odluka o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2020./2021.

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2020./2021. i Odluka o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2020./2021.

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2020./2021. i Odluka o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2020./2021. 1. Konačna bodovna lista za dodjelu …

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2021. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2021. godinu

Na temelju članka 3. Pravilnika o korištenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre (Službene novine Istarske županije br. 26/2018), a sve temeljem Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne …

Prikazani rezultati 11-20 od ukupno 41