Natječaji

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO VIŠI/A STRUČNI/ASURADNIK/CA ZA PROJEKTE - 1 IZVRŠITELJ/ICA, NA ODREĐENO VRIJEME U UPRAVNOM ODJELU ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU …

Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost udrugama u kulturi na području Istarske županije – Regione Istriana u obliku jednokratne potpore za sufinanciranje troškova plaća zaposlenika

Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost udrugama u kulturi na području Istarske županije – Regione Istriana u obliku jednokratne potpore za sufinanciranje troškova plaća zaposlenika

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Assessorato cultura e territorialità Novigrad-Cittanova, Mlinska ulica - Via del Mulino 4b Tel: 052/351-476, Fax: 052/351-691 Labin, G. Martinuzzi 2 tel.052/351-478, fax:052/351-696 Pula …

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije

Na temelju članka 53a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 93/13- pročišćeni tekst, 13/15, 123/17 i 98/19) i …

Prikazani rezultati 21-23 od ukupno 23