Obavijesti

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije

Upravni odjel za održivi razvoj na temelju odredbi članka 160. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na …

Informacija o zahtjevu za izmjenom i dopunom uvjeta okolišne dozvole za postrojenje ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. iz Potpićna, operatera ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. iz Potpićna

Informacija o zahtjevu za izmjenom i dopunom uvjeta okolišne dozvole za postrojenje ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. iz Potpićna, operatera ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. iz Potpićna

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 16. stavak 1. i 2. Uredbe o okolišnoj …

Obavijest o provođenju javne rasprave

Obavijest o provođenju javne rasprave

Istarska županija, Upravni odjel župana, na temelju članka 166. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na …

Informacija: Rezultati devetog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2023. godini u Istarskoj županiji

Informacija: Rezultati devetog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2023. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je IX. uzorkovanje mora u ovoj godini proveo od 11. do 13. rujna 2023. godine. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka …

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši/a savjetnik/ca za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Rovinj-Rovigno (mjesto rada Bale-Valle) – 1 izvršitelj/ica

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši/a savjetnik/ca za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Rovinj-Rovigno (mjesto rada Bale-Valle) – 1 izvršitelj/ica

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Pula, Riva 8 Tel: 052/351-409, Fax: 052/351-417 KLASA: 112-03/23-01/04 URBROJ: 2163-18/2-23-13 Pula, 06. rujna 2023. g. OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na oglas za prijam u …

Informacija: Rezultati osmog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2023. godini u Istarskoj županiji

Informacija: Rezultati osmog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2023. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je VIII. uzorkovanje mora u ovoj godini proveo od 31. kolovoza do 1. rujna 2023. godine. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih …

Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana u 2024. godini

Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana u 2024. godini

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost, dana 06. rujna 2023. godine, objavljuje …

Informacija: Rezultati sedmog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2023. godini u Istarskoj županiji

Informacija: Rezultati sedmog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2023. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je VII. uzorkovanje mora u ovoj godini proveo od 16. do 18. kolovoza 2023. godine. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka …

Godišnji plan stambenog zbrinjavanja za 2023. prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19 i 82/23)

Godišnji plan stambenog zbrinjavanja za 2023. prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19 i 82/23)

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove sukladno odredbi članka 15. stavka 2. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ br. 106/18, 98/19 i 82/23) objavljuje Godišnji plan …

Uspješno završena provedba projekta MOZAIK 5

Uspješno završena provedba projekta MOZAIK 5

Završena je provedba projekta MOZAIK 5 - Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V, a koji se provodio u …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 977