Obavijesti

Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021.

Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021.

Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021. Natječaj za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u …

Odluka o poništenju oglasa

Odluka o poništenju oglasa

Na temelju članka 24. stavka 5. i članka 29., stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), službenik koji privremeno obavlja …

Odluka o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2020. godinu

Odluka o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2020. godinu

Temeljem Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 2013. godine do usvajanja nove (Sl. novine Istarske županije br. 01/2017), članka 65. …

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije

Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3 Tel: 052/351-667, Fax: 052/351-686 KLASA: 112-02/20-01/232 URBROJ: 2163/1-01/3-20-05 Pazin, 15. listopada 2020. OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo …

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam vježbenika/ice u Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije - Regione Istriana

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam vježbenika/ice u Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije - Regione Istriana

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KINJAMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA/ICE U UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST ISTARSKE ŽUPANIJE – REGIONE ISTRIANA OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA: - Viši/a stručni/a suradnik/ca za …

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO VIŠI/A STRUČNI/ASURADNIK/CA ZA PROJEKTE - 1 IZVRŠITELJ/ICA, NA ODREĐENO VRIJEME U UPRAVNOM ODJELU ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU …

Obavijest kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto - administrativni referent/ica-vježbenik/ica, u upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Istarske županije, Odsjek pisarnice

Obavijest kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto - administrativni referent/ica-vježbenik/ica, u upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Istarske županije, Odsjek pisarnice

Obavještavaju se kandidati/kandidatkinje koje su podnijele prijavu na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto administrativni referent/ica-vježbenik/ica, u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije, Odsjek …

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam vježbenika/ice u Upravni odjelu za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije, Odsjek pisarnice

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam vježbenika/ice u Upravni odjelu za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije, Odsjek pisarnice

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA administrativni/a referent/ica - vježbenik/ica 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. ADMINISTRATIVNI REFERENT Osnovni podaci o radnom mjestu: Kategorija: III. Potkategorija radnog mjesta: referent Razina potkategorije: …

Kakvoća mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2020. godini - X. uzorkovanje

Kakvoća mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2020. godini - X. uzorkovanje

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, dana 21. rujna 2020. godine, proveo X. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji, ujedno i zadnje ispitivanje u ovogodišnjoj sezoni kupanja. Ukupno je uzorkovano …

Obavijest kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas za prijem u službu viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove, mjesto rada Poreč, u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije

Obavijest kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas za prijem u službu viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove, mjesto rada Poreč, u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije

Obavještavaju se kandidati/kandidatkinje koje su podnijele prijavu na oglas za prijam u službu viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove, mjesto rada Poreč, u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 755