Obavijesti

Obavijest o provođenju javne rasprave u sklopu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna“ za ekološku mrežu

Obavijest o provođenju javne rasprave u sklopu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna“ za ekološku mrežu

Obavijest o provođenju javne rasprave u sklopu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna“ za ekološku mrežu. Obavijest o provođenju javne rasprave Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za …

Vlada RH donijela je Zaključak o nastavku provedbe pilot-projekta besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području RH do 31. prosinca 2024. godine.

Vlada RH donijela je Zaključak o nastavku provedbe pilot-projekta besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području RH do 31. prosinca 2024. godine.

Vlada RH donijela je Zaključak o nastavku provedbe pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području RH do 31. prosinca 2024. godine. Više o pilot-projektu i ostvarivanju …

Obavijest o izborima za članove vijeća mjesnih odbora Općine Medulin

Obavijest o izborima za članove vijeća mjesnih odbora Općine Medulin

Na dan održavanja izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Medulin, u nedjelju, 15. siječnja 2023. godine, službenici Matičnog ureda Pula-Pola, adresa Starih statuta 7, Pula, radit će od 7:00 sati do 19:00 …

Rješenje o zaključivanju popisa birača za Općinu Medulin s danom 5. siječnja 2023. godine

Rješenje o zaključivanju popisa birača za Općinu Medulin s danom 5. siječnja 2023. godine

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o registru birača (“Narodne novine” broj 144/12, 105/15, 98/19 - pročišćeni tekst) i članka 65. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije” br. 10/09, 14/13, 16/16, …

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2023. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2023. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ br. 106/18 i 98/19), Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje raspisao je javni poziv za podnošenje prijava …

Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2023. godini za Zaštitnu radionicu Tekop Novu - Ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2023. godini za Zaštitnu radionicu Tekop Novu - Ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine …

Odluka o dodjeli bespovratnih potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica uvođenja redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije

Odluka o dodjeli bespovratnih potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica uvođenja redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije

Temeljem čl. 65. i čl. 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13,16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18, 10/20 i 6/21), čl. 12. st. 1. Programa dodjele potpora male vrijednosti mikro …

UO za gospodarstvo dodjeljuje potpore male vrijednosti poduzetnicima za razvojna ulaganja s ciljem jačanja konkurentnosti i poticanja rasta malih gospodarskih subjekata u IKT sektoru

UO za gospodarstvo dodjeljuje potpore male vrijednosti poduzetnicima za razvojna ulaganja s ciljem jačanja konkurentnosti i poticanja rasta malih gospodarskih subjekata u IKT sektoru

Prema Zaključku o odobrenju nepovratnih potpora KLASA: 402-08/22-01/02, URBROJ: 2163-01/11-22-06 od 16. prosinca 2022. godine i Zaključku KLASA: 402-08/22-01/02, URBROJ: 2163-01/11-22-12 od 20. prosinca 2022. godine, Istarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo dodjeljuje …

UO za gospodarstvo dodjeljuje potpore male vrijednosti poduzetnicima za ulaganja u digitalnu transformaciju MSP-a s ciljem jačanja konkurentnosti subjekata malog gospodarstva u Istarskoj županiji

UO za gospodarstvo dodjeljuje potpore male vrijednosti poduzetnicima za ulaganja u digitalnu transformaciju MSP-a s ciljem jačanja konkurentnosti subjekata malog gospodarstva u Istarskoj županiji

Prema Zaključku o odobrenju nepovratnih potpora, KLASA:402-08/22-01/02, URBROJ: 2163-01/11-22-07 od 15. prosinca 2022. godine i Zaključku KLASA: 402-08/22-01/02, URBROJ: 2163-01/11-22-11, Istarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo dodjeljuje potpore male vrijednosti poduzetnicima za ulaganja …

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2022./2023. i Odluka o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2022./2023.

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2022./2023. i Odluka o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2022./2023.

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2022./2023. i Odluka o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 915