Obavijesti

Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2024. godini iz prioritetnog područja: odgoj, obrazovanje, tehnička kultura, znanost i sport

Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2024. godini iz prioritetnog područja: odgoj, obrazovanje, tehnička kultura, znanost i sport

Temeljem članka 41. stavak 5. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 6/24.) Istarska županija – Upravni …

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Viši stručni suradnik za pomoćno-tehničke poslove - vježbenik, u Odsjeku za pomoćno-tehničke poslove, mjesto rada Pula

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Viši stručni suradnik za pomoćno-tehničke poslove - vježbenik, u Odsjeku za pomoćno-tehničke poslove, mjesto rada Pula

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KINJAMA prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POMOĆNO-TEHNIČKE POSLOVE- VJEŽBENIK,1 izvršitelj/ica u Odsjeku za pomoćno-tehničke poslove, mjesto rada Pula, na određeno …

Informacija: Rezultati četvrtog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2024. godini u Istarskoj županiji

Informacija: Rezultati četvrtog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2024. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je IV. uzorkovanje mora u ovoj godini proveo od 2. do 5. srpnja 2024. godine. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka …

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenima na Javni natječaj za prijam u službu višeg/e stručnog/e suradnika/ce za za međunarodne projekte i razvoj u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije,

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenima na Javni natječaj za prijam u službu višeg/e stručnog/e suradnika/ce za za međunarodne projekte i razvoj u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije,

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA: VIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/CA ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE I RAZVOJ u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije, – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme sa …

Odluka o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2024. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim u

Odluka o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2024. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim u

Temeljem Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 2013. godine do usvajanja nove (Sl. novine Istarske županije br. 01/2017), članka 65. …

Javno savjetovanje „Potpore MSP-ovima Istarske županije u zelenoj tranziciji putem proizvodnih inovacija“

Javno savjetovanje „Potpore MSP-ovima Istarske županije u zelenoj tranziciji putem proizvodnih inovacija“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, pokrenulo je e-savjetovanje vezano uz JTF poziv „Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Potpora MSP-ovima Istarske županije u zelenoj tranziciji putem proizvodnih inovacija“, koje možete pogledati OVDJE. Javno …

Obavijest o izradi izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

Obavijest o izradi izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

Temeljem članka 88., stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) obavještavamo Vas o izradi izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule. U privitku …

Obavijest o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule

Obavijest o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule

Temeljem članka 88., stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) obavještavamo Vas o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule. U privitku …

Savjetovanje s javnošću - Nacrt Plana razvoja obrazovanja Istarske županije do 2030

Savjetovanje s javnošću - Nacrt Plana razvoja obrazovanja Istarske županije do 2030

Temeljem čl.11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22), Istarska županija-Regione Istriana otvara i objavljuje dana 28.06.2024. godine SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU O NACRTU Plana razvoja obrazovanja Istarske županije do …

Odluka o poništenju javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pravne poslove

Odluka o poništenju javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pravne poslove

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.; dalje: ZSNLP(R)S), pročelnik Upravnog odjela župana 27. lipnja …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 1049