REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 021-04/07-01/184
Urbroj: 2163/1-01/4-07-1
Pazin, 20. studenoga 2007.

ČLANOVIMA KLUBA ISTARSKOG DEMOKRATSKOG SABORA

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika IDS-a

Sazivam Klub vijećnika Istarskog Demokratskog Sabora

za ponedjeljak, 3. prosinca 2007. godine
s početkom u 16,30 sati
u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

prije 35. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

Predsjednica Kluba IDS-a
Orijana Lukić, v.r.