REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 021-04/07-01/185
Urbroj: 2163/1-01/4-07-1
Pazin, 20. studenoga 2007.

ČLANOVIMA KLUBA SDP-a

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika SDP-a

Sazivam Klub vijećnika SDP-a

za ponedjeljak, 3. prosinca 2007. godine
s početkom u 16:00 sati
u prostorijama Istarske županije
u Pazinu, Dršćevka 3 

prije 35. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

Predsjednik Kluba SDP-a
Dino Kozlevac, v.r.