REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906
e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/10-01/121
URBROJ: 2163/1-01/4-10-1
Pazin, 30. studenoga 2010.

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09)

SAZIVAM
17. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije 

u ponedjeljak, 13. prosinca 2010. godine,
s početkom u 17,00 sati, u Maloj koncertnoj
dvorani Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI  RED 

 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 16. sjednice Županijske skupštine Istarske županije,
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,
 3. Informacija o stanju sigurnosti u 2010. godini,

 4. a) Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2011. godinu,
  b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2011. godinu,
  a) Prijedlog projekcije Proračuna Istarske županije za 2011., 2012. i 2013. godinu,
 5. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2011. godinu,
 6. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2011.godinu,
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2011. godinu,
 8. Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Istarske županije za 2011. godinu,
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2011. godinu,
 10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Informacije o realizaciji programa Istarske razvojne agencije  - IDA d.o.o.,
 11. Prijedlog Zaključka o aktivnostima, izradi analiza i podloga nužnih za pripremu prijedloga odluka u vezi veće decentralizacije (regionalizacije) te pojednostavljenja propisa radi smanjivanja administrativnih i drugih prepreka u razvoju regionalne i lokalne samouprave i poticanju poduzetništva,
 12. Prikaz poslovanja i razvojnih planova Zračne luke Pula,
 13. Prijedlog Zaključka o pripremi i provedbi aktivnosti vezanih uz izradu analiza i podloga radi poboljšanja rada Zračne luke Pula i međunarodnih pomorskih linija s Italijom,
 14. Prijedlog Zaključka o imenovanju Partnerskog vijeća,
 15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora TSŠ Dante Alighieri Pula - SMSI Dante Alighieri Pola o sklapanju Ugovora o objedinjavanju katastarskih čestica,
 16. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta u Istarskoj županiji,
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Istarskoj županiji,

 18. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju članice Školskog odbora Osnovne škole "Rivarela" Novigrad,
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole "Rivarela" Novigrad

 19. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju članice Školskog odbora Srednje škole "Zvane Črnje" Rovinj - Scuola Media Superiore "Zvane Črnja" Rovigno,
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članice Školskog odbora Srednje škole "Zvane Črnje" Rovinj - Scuola Media Superiore "Zvane Črnja" Rovigno,

 20. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju članice Školskog odbora Strukovne škole Pula,
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članice Školskog odbora Strukovne škole Pula,

 21. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Srednje škole "Vladimir Gortan" Buje,
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članice Školskog odbora Srednje škole "Vladimir Gortan" Buje,

 22. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet,
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članice Školskog odbora OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet

NAPOMENA: Materijale 11., 13. i 14. točku dnevnog reda dobili ste s materijalima za 16. sjednicu Skupštine Istarske županije.  

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/600-160. 

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije
Dino Kozlevac, v.r.