7. sjednica Županijske skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906
e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/09-01/136
URBROJ: 2163/1-01/4-09-1
Pazin, 30. studenoga 2009.

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09)

SAZIVAM
7. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 14. prosinca 2009. godine,
s početkom u 17,00 sati, u Maloj koncertnoj dvorani
Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI  RED

1. 

a) Verifikacija skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Županijske skupštine Istarske županije
b) Verifikacija skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Županijske skupštine Istarske županije

2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije

3. 

a) Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2010. godinu
b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2010. godinu
c) Prijedlog Projekcije Proračuna za 2010., 2011. i 2012. godinu

4. Program javnih potreba u kulturi za 2010. godinu

5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2010. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije

6. Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru

7. 

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Opće bolnice Pula
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "prim.dr. Martin Horvat" Rovinj
c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Istarskih ljekarni
d) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja

8. 

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta OŠ Vladimira Gortana Žminj
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta OŠ Vladimira Nazora Potpićan
c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta OŠ Ivana Gorana Kovačića Čepić
d) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta OŠ dr. Mate Demarina Medulin
e) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta OŠ Barban

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Zakladne uprave Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

10.

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora OŠ dr. Mate Demarin Medulin
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ dr. Mate Demarin Medulin

11. 

a) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola iz GRUPE I - BUZET 1
b) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola iz GRUPE II - BUZET 2
c) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola iz GRUPE III - BUZET 3
d) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola iz GRUPE IV - BUJE
e) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola iz GRUPE V - OPRTALJ
f) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola iz GRUPE VI - NOVIGRAD
g) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola iz GRUPE VII - TAR
h) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola iz GRUPE VIII - VRSAR
i) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola iz GRUPE IX - KANFANAR
j) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola iz GRUPE X - DIVŠIĆI
k) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola iz GRUPE XI - MARČANA
l) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola iz GRUPE XII - SVETVINČENAT
m) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola iz GRUPE XIII - SV. LOVREČ PAZENATIČKI
n) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola iz GRUPE XIV - MEDULIN
o) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola iz GRUPE XV - RAŠA
p) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola iz GRUPE XVI - ČEPIĆ
q) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola iz GRUPE XVII - ŽMINJ
r) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola iz GRUPE XVIII - BARBAN
s) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola iz GRUPE XIX - POTPIĆAN
t) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola iz GRUPE XX - SV. NEDELJA
u) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola iz GRUPE XXI - VIŠNJAN

Napomena:

Dodatni materijali za točke:

5.

11.

Zapisnik o pregledu i procjeni ponuda

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije

Dino Kozlevac, v.r.