13. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/14-01/52
URBROJ: 2163/1-01/4-14-1
Pazin, 12. lipnja 2014.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
13. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 23. lipnja 2014. godine,
s početkom u 17,00 sati, u Maloj koncertnoj
dvorani Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED 

 1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Skupštine Istarske županije,
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Istarske kulturne strategije za razdoblje 2014. - 2020.,
 4. Prijedlog Odluke o namjeri pristupanja Istarske županije Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju "Euregio Senza Confini r.l. - Euregio Ohne Grenzen mbH",
 5.  
  a. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Županije Istarske,
  b. Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije "Natura Histrica" - pročišćeni tekst,
 6. Prijedlog Odluke o povjeravanju ovlaštenja Općini Tar-Vabriga-Torre-Abrega za davanje koncesija na pomorskom dobru,
 7.  
  a.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu godišnjih troškova obrazovanja učenika stranih državljana, Srednje škole Buzet,
  b.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja, Talijanske srednje škole-Scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci",
  c.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja, Industrijsko-obrtničke škole Pula,
  d. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja, Gimnazije Pula,
  e.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije, Srednje škole Mate Blažine Labin,
  f.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja, Talijanske srednje škole- Scuola media Superore Italiana Rovinj- Rovigno,
  g.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja Talijanske srednje škole Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pula Pola,
  h.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja, Gospodarske škole Istituto professionale Buje-Buie,
  i.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu godišnjih troškova školovanja stranih državljana, Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula,
  j. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja, Srednje škole Zvane Črnje Rovinj-Scuola media superiore "Zvane Črnja" Rovigno,
  k. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke godišnje visine školarine u školskoj godini 2014./15., Srednje škole Mate Balote Poreč,
  l.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na  prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja, Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula,
  m.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2014./15. Medicinske škole Pula,
  n. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu godišnjih troškova obrazovanja za strane državljane, Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin,
  o.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europske unije, Glazbene škole Ivana Matetića -Ronjgova Pula,
  p. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2014./15., Ekonomske škole Pula,
  q.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja, Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč,
  r. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o određivanju godišnjih troškova školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europske unije, Srednje škole "Vladimir Gortan" Buje - Scuola media superiore "Vladimir Gortan" Buie,
  s. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europske unije, Strukovne škole Pula,
  t. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja, Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj-Scuola di formazine professionale Eugen Kumičić Rovigno,
  u. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školarine, Tehničke škole Pula,
 8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti Industrijsko-obrtničkoj školi Pula na otuđenje nekretnine i na stjecanje prava vlasništva nad istom u korist Istarske županije,
 9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti Strukovnoj školi Pula na osnivanje i prijenos prava građenja i na stjecanje prava građenja u korist Istarske županije nad nekretninom,
 10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti Gimnaziji Pula na osnivanje i prijenos prava građenja i na stjecanje prava građenja u korist Istarske županije nad nekretninom,
 11.  
  a. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Istarske županije,
  b. Prijedlog Rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju Predsjednice i članova/članica Savjeta za socijalnu skrb Istarske županije,
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Istarske županije,
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Povijesnog i pomorskog muzeja Istre - Museo storico e navale dell'Istria,
 14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Srednje škole Zvane Črnje-Scuola media superiore "Zvane Črnja" Rovigno.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.