24. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/15-01/59
URBROJ: 2163/1-01/4-15-1
Pazin, 4. rujna 2015.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
24. sjednicu Skupštine Istarske županije

u četvrtak, 17. rujna 2015. godine,
s početkom u 10,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED 

 1. Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2015. godinu
 4. Izvješće o radu Župana Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje 01.01. do 30.06. 2015. godine
 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskih izvješća Politehnike Pula - Visoko tehničko - poslovne škole s pravom javnošću
 8. Prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja srednjetlačnog plinovoda i električne komunikacijske mreže u zajedničkom rovu uz plinovod za naknadne potrebe uvlačenja svjetlosnog kabela u naselju Borik, Bolničko naselje i Val Savie u Rovinju
 9. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrijeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2015. godini
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Talijanske srednje škole Dante Alighieri, Pula - Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Tehničke škole Pula
 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole "Vazmoslav Gržalja" Buzet
 13. Prijedlog Izmjena Pravilnika o stipendiranju studenata slabijeg imovinskog stanja u Istarskoj županiji
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Puli.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.