34. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/16-01/50
URBROJ: 2163/1-01/4-16-1
Pazin, 21. rujna 2016.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
34. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 03. listopada 2016. godine,
s početkom u 10,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija Zapisnika sa 32. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2016. godinu
 4. Izvješće o radu Župana Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
 5. Prijedlog  Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog  plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine
 6. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Istarske županije
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije
 8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Lučke uprave Pula
 10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Istarskoj županiji,
 11. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije
 12. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata slabijeg imovinskog stanja u Istarskoj županiji
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu- Cromaris d.d.
 14. Prijedlog Odluke o davanju poslovnog prostora u Ispostavi Rovinj Istarskih domova zdravlja na uporabu Društvu osoba s invaliditetom - Rovinj
 15. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Istarske županije Pazin, Tribunale per il personale impiegatizio della Regione istriana, Pisino
 16. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Istarske županije za Bošnjačko demokratsku stranku Hrvatske - BDSH

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.