36. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/16-01/70
URBROJ: 2163/1-01/4-16-1
Pazin, 06. prosinca 2016.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
36. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 19. prosinca 2016. godine,
s početkom u 16,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika s 35. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Informacija o stanju sigurnosti u Istarskoj županiji za prvih 9 mjeseci 2016. godine
 4.  
  a. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
  b. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2017. godinu
 5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2017. godinu
 6. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2017. godinu
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2017. godinu
 8. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije obrazovanja Istarske županije
 9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije od 2017. do 2020. godine
 10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2017. godinu
 11.  
  a.Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2016. godinu
  b. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2016. godinu
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Financijskog Plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu
 14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2017. godinu
 15. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča-Parenzo, Općine Tar Vabriga-Torre Abrega, Općine Funtana-Fontana i Općine Vrsar-Orsera
 16. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje zgrade u vlasništvu Istarske županije Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu u Puli
 17. Prijedlog Odluke o davanju Lučkoj upravi Pula na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja luka Bunarina na dijelu k.o. Pula, na području Grada Pule
 18. Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na plažama u zoni turističkog naselja Girandella u Rapcu
 19. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula o osnivanju prava građenja
 20. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za prva dva tromjesečja 2017. godine
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Istarske županije "Natura Histrica"
 22. Prijedlog Rješenja o osnivanju Stručne komisije za izradu prijedloga Odluke o ustanovljavanju zajedničkih lovišta na području Istarske županije

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.