37. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/17-01/02
URBROJ: 2163/1-01/4-17-1
Pazin, 18. siječnja 2017.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
37. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 30. siječnja 2017. godine,
s početkom u 10,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 36. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Istarske županije
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluku upravnog vijeća Doma za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj na potpisivanje ugovora za radove na rekonstrukciji i dogradnji Doma za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj
 5. Prijedlog Odluke o produljenju trajanja Županijske razvojne strategije Istarske županije 2011.-2014. do usvajanja nove
 6. Prijedlog Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. do 2013. godine do usvajanja nove
 7. Prijedlog Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru na području Savudrijske vale (Grad Buje) zbog prestanka pravne osobe ovlaštenika koncesije APPARO III d.o.o. Umag
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog  korištenja postojeće luke posebne namjene- sportska luka "PUČ" Pomer
 9. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Istarskoj županiji
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac
 11. Prijedlog Rješenja o dopunama Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Muzejskog vijeća Istre - Museo etnografico dell'Istria

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.