5. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-662, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/13-01/95
URBROJ: 2163/1-01/4-13-1
Pazin, 17. rujna 2013.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
5. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 30. rujna 2013. godine,
s početkom u 17,00 sati, u Maloj koncertnoj
dvorani Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Skupštine Istarske županije,
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,
 3. Izbor potpredsjednika Skupštine Istarske županije,
 4. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2013. godinu,
 5. Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2013. godinu,
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 1. 01. do 30. 06. 2013. godine,
 7. Prijedlog Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezište "Alberi",
 8. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela, turističkih naselja i kampova tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. Poreč,
 9. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja  koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u TN "Červar - Porat" i Zambratiji,
 10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na osnivanje prava služnosti nad nekretninama,
 11. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Jože Šurana Višnjan,
 12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja suvremene umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria za 2012. godinu,
 13.  
  a. Prijedlog Rješenja o izboru Komisije za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice,
  b. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za statut, poslovnik, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu,
  c. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za financije i proračun,
  d. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za gospodarstvo i turizam,
  e. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za ljudska prava,
  f. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za prava etničkih i nacionalnih skupina,
  g. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo,
  h. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za društvene djelatnosti,
  i. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za predstavke i pritužbe,
  j. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za međunarodnu suradnju i europske integracije,
  k. Prijedlog Rješenja o izboru Komisije za priznanja,
  l. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i branitelja Domovinskog rata,
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Puli,
 15.  
  a. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije,
  b.Prijedlog Rješenja o imenovanju člana stožera zaštite i spašavanja Istarske županije.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.