20. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA/ASSEMBLEA

KLASA/CLASSE: 024-01/23-01/11
URBROJ/N.PROT: 2163-01/3-23-01
Pazin, 16. listopada 2023.
Pisino, 16 ottobre 2023

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst) i čl. 92. i 110. Poslovnika Skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09, 4/13, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst)

SAZIVAM
20. sjednicu Skupštine Istarske županije

u četvrtak, 19. listopada 2023. godine, s početkom u
10,00 sati u Spomen domu u Pazinu, Šetalište
pazinske gimnazije 1

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED


 1. a.    Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Skupštine Istarske županije
  b.    Verifikacija zapisnika s 18. sjednice Skupštine Istarske županije
  c.    Verifikacija zapisnika s 19. svečane sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2023. godinu
 4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje 01.01. – 30.06. 2023.
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o financiranju izrade glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju sedam objekata Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije – Istituto formativo per la medicina d'urgenza della Regione Istriana
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o financiranju nabave 5 sanitetskih vozila Nastavnom zavodu za hitnu medicinu IŽ – Istituto formativo per la medicina d'urgenza della RI
 7. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2023. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije – Centro per lo sviluppo della pesca e dell'Acquacoltura della Regione Istriana
 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju za potrebe sanacije zgrade Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj
 10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za Istarsku županiju
 11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Istarske županije za razdoblje od 2024. do 2028. godine
 12. Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru
 13. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje morske površine za uzgoj školjkaša na području Raškog zaljeva
 14. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o povjeravanju ovlaštenja Općini Fažana za davanje koncesija na pomorskom dobru
 15. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o povjeravanju ovlaštenja Općini Vrsar za davanje koncesija na pomorskom dobru
 16. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o povjeravanju ovlaštenja Općini Funtana za davanje koncesija na pomorskom dobru
 17. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o povjeravanju ovlaštenja Općini Medulin za davanje koncesija na pomorskom dobru
 18. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o povjeravanju ovlaštenja Općini Tar Vabriga za davanje koncesija na pomorskom dobru
 19. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o povjeravanju ovlaštenja Gradu Puli za davanje koncesija na pomorskom dobru
 20. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o povjeravanju ovlaštenja Gradu Poreču za davanje koncesija na pomorskom dobru
 21. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o povjeravanju ovlaštenja Gradu Novigradu za davanje koncesija na pomorskom dobru
 22. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o povjeravanju ovlaštenja Gradu Umagu za davanje koncesija na pomorskom dobru
 23. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o povjeravanju ovlaštenja Gradu Vodnjanu za davanje koncesija na pomorskom dobru
 24. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Savjetodavnog povjerenstva za zaštitu prava starijih osoba u Istarskoj županiji
 25. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Jure Filipovića Barban
 26. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula
 27. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije
 28. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Puli-Pola


Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-670 ili na email melita.ferencic@istra-istria.hr

Predsjednica
Sandra Ćakić Kuhar