Naknade za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslovenske komunističke vladavine

Istarska županija počevši od  1. siječnja 2020. godine provodi postupak provođenja postupaka sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine" broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19)

Navedenim Zakonom propisano je provođenje upravnog postupka utvrđivanja prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade;
izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu; u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen

Zahtjev za dostavu podataka o tome da li je podnesen zahtjev za povrat/naknadu oduzete imovine (.doc)
IT Predložak oduzeta imovina

Zahtjevi s popunjenim obrascem mogu se poslati na službenu pristupnu točku Istarske županije pisarnica@istra-istria.hr ili poštom na adrese mjesta rada prema mjesnoj nadležnosti (prema lokaciji nekretnine)

Napomena: obrazac/zahtjev koji se šalje elektroničkom poštom na pristupnu točku pisarnica@istra-istria.hr mora biti potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno članku 33. Uredbe o uredskom poslovanju ("Narodne novine" br. 75/21.). Ukoliko zahtjev nije potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom, stranka će se pozvati na elektroničko potpisivanje ili vlastoručno potpisivanje predanog zahtjeva/obrasca pred ovim tijelom, ili da se vlastoručno potpisan podnesak šalje poštom na naznačene adrese.

  1. Pula, Splitska 14, središnjica 
  2. Buje, Istarska ulica 2,
  3. Buzet, II. istarske brigade 11,
  4. Labin, Titov trg 11,
  5. Pazin, M.B.Rašana 2/1,
  6. Poreč, Obala M.Tita 4,
  7. Rovinj, Istarska 13 a,

Napomena: Odredbom članka 94. Stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine” br. 47/09., 110/21.), propisano je da ako stranka podnosi zahtjev u elektroničkom obliku, smatra se da je pristala da joj se dostava obavlja elektroničkim putem, dok se ne izjasni drukčije.