PUO - 2012. godina

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na istražnom prostoru "Gradišće-1"

Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na dijelu eksploatacijskog polja "Marčana" na području Općine Marčana

Eksploatacija karbonatne sirovine za industrijsku preradu na dijelu eksploatacijskog polja "Marčana I" na području Općine Marčana