Tehnički podaci projekta

Projekt je zamišljen na način da cjelokupni teritorij Istarske županije bude jedno distributivno područje s ciljem da se izbjegne diskriminacija budućih potrošača glede cijene plina i cijene priključka. Projekt je podijeljen u dvije faze, tj na "južno distribucijsko područje" i na "sjeverno distribucijsko područje".
 
Osnovni tehnički podaci prve i druge faze projekta u koji je obuhvaćena samo distribucijska plinovodna mreža s pripadajućim postrojenjima :

  • Broj stanovnika obuhvaćenih projektom: 140.000 stanovnika
  • Broj kućanstava obuhvaćenih projektom: 43.750 kućanstava
  • Broj gradova i općina obuhvaćenih projektom: 15
  • Duljina plinovodne distribucijske mreže: 440 km
  • Broj potrošača (kućanstva i gospodarstvo): 26 000 potrošača
  • Godišnja potrošnja: 88 mln. m³ prirodnog plina.
  • Koncesija na 30 godina.

 Treba naglasiti da magistralni plinovod Vodnjan - Umag, iako je je na neki način sastavni dio ovog projekta, nije uključen iz razloga što koncesiju za njegovu izgradnju daje Vlada RH.