Transportni sustav

Transportni plinovodni sustav u Istarskoj županiji sačinjavaju dva magistralna plinovoda koji po svom obliku tvore slovo "V", jer svojim koridorima na neki način prate istočnu i zapadnu obalu:

  • Plinovod Ivana - Pula - Karlovac: povezuje sjevernojadranska nalazišta plina s kontinentalnim visokotlačnim sustavom i svojim koridorom prati istočnu obalu. Dimenzija cijevi je DN 700, radni tlak 75 bara, a godišnji kapacitet 1,5 mlrd.m³. Duljina kopnenog djela plinovoda iznosi 191 km (trasa u Istarskoj županiji 54,6km). Na području Istarske županije pored Terminala Pula koji je lociran blizu Vodnjana, postoje još dvije mjerno-redukcijske stanice: MRS Labin i MRS Kršan. U mjerno-redukcijskim stanicama se plin reducira na srednji ili niski tlak i predaje distribucijskim plinovodima. Grad Pula i okolna naselja (Vodnjan, Fažana, Medulin i Ližnjan) opskrbljivat će se plinom iz Terminala Pula.
  • Plinovod Vodnjan - Umag: kreće iz Terminala Pula i završava u Umagu (Industrijska zona Ungarija) i u svom koridoru prati zapadnu obalu. Dimenzija cijevi je DN 300, radni tlak 50 bara, a godišnji kapacitet 300 mln.m³, a duljina  plinovoda 71 km. Plinovod ima četiri mjerno-redukcijske stanice: MRS Rovinj ( za opskrbu Rovinja, Bala), MRS Poreč (za opskrbu Poreča, Funtane, Vrsara i Tara), MRS Kovri ( za opskrbu Novigrada, Brtonigle i Buja) i MRS Umag (za opskrbu Umaga).

Transportni sustav je u vlasništvu tvrtke Plinacro koja i upravlja njime. Njime se transportira plin na veće udaljenosti, a služi da preuzeti plin (od nalazišta ili nekog drugog izvora) transportira do distributera.