Statistika

Bruto domaći proizvod

(Izvor: Geostat)

Prema posljednjim raspoloživim podacima iz Državnog zavoda za statistiku (Geostat) za 2019. godinu prosječni BDP po stanovniku u Istarskoj županiji ostvaren je u visini 15.959,93 eura što je 14,34 % više od prosječnog BDP po stanovniku Republike Hrvatske.

Izravna ulaganja u Istarsku županiju 

(Izvor: Investcroatia.gov.hr)

Istarska županija je u razdoblju od 1993. do 2021. godine bilježila su uglavnom pozitivni trend izravnih ulaganja, posebno kada je riječ o inozemnim ulaganjima. U razdoblju od 1993. godine do 2021. godine ukupna inozemna izravna ulaganja iznosila su 2.702 mil. eura. U 2018. godini je po prvi put od 1993. godine (otkako postoje podaci) zabilježena negativna vrijednost inozemnih izravnih ulaganja - 43,0 milijuna eura. 

Najveći ulagači u Istarsku županiju, prema podacima HNB-a od 1993. do 2021. godine, bili su Njemačka (220,24 mil. eura), Luksemburg (199,75 mil. eura), Slovenija (177,49 mil. eura) i Austrija (163,71 mil. eura).

Kada se navedena izravna ulaganja promatraju u vidu djelatnosti u koje se najviše investiralo, prednjače vlasnička ulaganja u nekretnine 676,43 mil. eura, smještaj 155,85 mil. eura, proizvodnju osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 52,52 mil. eura, trgovinu na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 26,14 mil. eura i proizvodnju računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 24,07 mil. eura.

Poslovni subjekti u Istarskoj županiji

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku na dan 31. prosinca 2021. godine u Istarskoj županiji registrirano je 22 844 pravnih osoba (12 562 aktivnih) što je 7,43% od ukupno registriranih pravnih osoba u RH. Struktura pravnih osoba u Istarskoj županiji bila je slijedeća:

 • trgovačka društva – 18.933 registriranih od kojih je 10.622 aktivnih
 • zadruge - 111 registriranih od kojih je 17 aktivnih
 • ustanove, tijela udruge i organizacije - 3.800 registriranih od kojih je 1.923 aktivnih

Radi potpunijeg pregleda ukupnog broja gospodarskih subjekata, ovim podacima treba dodati i evidentiranih 7.557 subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima.

Prema aktivnostima u Istarskoj županiji na dan 31. prosinca 2021. najviše pravnih osoba po aktivnosti bilo je registrirano u trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala 1982 (4006 registriranih), građevinarstvu 1698 aktivnih (3115 registriranih), ostale uslužne djelatnosti 1169 (2437 registriranih), poslovanje nekretninama 1122 (2174 registriranih), stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima 1388 aktivnih (2108 registriranih), te djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane 1169 (2095 registriranih).

Poslovanje poduzetnika u Istarskoj županiji

Prema podacima FINA-e, u Istarskoj županiji je tijekom 2021. godine djelovalo 11.991 poduzetnika, s ukupno 51.619 zaposlenih. Od navedenih,  6.916 su dobitaši, a 5 075 gubitaši. Broj investitora povećao se za 4,6% u odnosu na 2020. (1.047). Broj uvoznika je 2.146 a broj izvoznika 1.461 (porast za 8,87%). Trgovinski saldo povećan je za 41,02% u odnosu na 2020. godinu te iznosi 837.396.921 €.

Ukupni prihodi poduzetnika u 2021. godini u Istarskoj županij bili su 4.966.626.676 eura, a ukupni rashodi 4.668.861.264 eura . Gubitak prije oporezivanja iznosio je187.270.486 eura, a gubitak razdoblja 187.116.984 eura.

Zaposlenost

Prema evidenciji DZS, u prosincu 2021. godine u Istarskoj županiji je evidentirano 73 167 zaposlenih osoba (35 597 žena), odnosno 2 246 osoba više nego u prosincu 2020. godine kada je evidentirano 70 921 zaposlenih osoba (34 392 žena).

Ako promatramo zaposlenost po djelatnostima, od ukupnog broja zaposlenih najviše zaposlenih u studenom 2022. godine u Istarskoj županiji radilo je u sljedećim djelatnostima:

 • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 19.657 zaposlenih (10.105 žena)
 • Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 13.259 zaposlenih osoba  ( 7.289 žena)
 • prerađivačka industrija 13.206 zaposlenih (4.559 žena)
 • građevinarstvo 9.366 zaposlenih (921 žena)

Prosječne neto plaće

Prema podacima DZS, neto plaća po zaposlenom u Istarskoj županiji u prosincu 2021. godine iznosila je 919,37 eura, što je 4,72% više u odnosu na neto plaću u prosincu 2020. godine koja je iznosila 875,97 eur.

Prema djelatnostima najviše prosječne mjesečne neto plaće u prosincu 2021. godine evidentirane su u sljedećim djelatnosima:

 • informacije i komunikacije 1.391,33 eura
 • Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1.335,45 eura
 • Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1.124,96 eura
 • Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 1.093,90 eura
 • Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1.061,78 eura

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Istarskoj županiji u trećem tromjesečju 2022. godine  iznosila 797.49 eura. Povećanje u odnosu na treće tromjesečje u 2021. godini iznosi 9,1%.

Nezaposlenost

Prema evidenciji HZZ-a u Istarskoj županiji u 2022. godini zabilježena je registrirana nezaposlenost 3016 osobe, a u 2021. godini 4412 osoba.

Prema podacima DZS stopa registrirane nezaposlenosti u Istarskoj županiji u rujnu 2022. godine bila je 2,2% (muškarci 2,1%, žene 2,4 %), a u rujnu 2021. godine 3,0% (muškarci 2,9%, žene 3,1%).

Sve dodatne informacije o stanju i strukturi nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj i županijama dostupne su na web adresi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Robna razmjena 

Prema podacima DZS Istarsko gospodarstvo je u 2021. godini ostvarilo 627.794,54 tis. eura izvoza (10,44% manje u odnosu na 2020. godinu) i 766.532,88 tis. eura uvoza (18,62% više u odnosu na 2020. godinu).

Prema podacima FINA-e broj izvoznika u 2020. godini u Istarskoj županiji je 20 713, 1,36% više nego u 2019. godini, a broj uvoznika 20 567, 4,65% više u odnosu na 2019. godinu.

Pokrivenost uvoza izvozom u Istarskoj županiji u 2021. godini iznosila je 81,90 %.

Istarska županija tijekom 2021. godine je najviše izvozila u Italiju (259.942,13 tis. eura), Sloveniju (63.682,79 tis. eura), Njemačku (48.888,18 tis. eura) i Srbiju (40.294,51 tis. eura), a najviše je izvozila iz Italije (318.993,96 tis. eura), Slovenije (116.223.64 tis. eura), Njemačke (63.042,67 tis. eura) i Austrije (31.222,90 tis. eura).