Kontakt informacije:

Sjedište upravnog odjela

Adresa: Pula, Splitska 14 (pogledaj mapu)
e-mail: gospodarstvo@istra-istria.hr
Pročelnik: Duško Kišberi
Tel. 052/352-173

Izdvojena mjesta rada - uredi nadležni za provedbu upravnih poslova iz područja gospodarstva (upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar, izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja, utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, ostali upravni poslovi prvog stupnja i drugi stručni poslovi u nadležnosti upravnog odjela):

Sjedište upravnog tijela Pula: 052/371-221; 052/371-222; 052/371-223
Izdvojeno mjesto rada Buzet 052/371-314
Izdvojeno mjesto rada Labin 052/371-287; 052/371-288; 052/371-289
Izdvojeno mjesto rada Pazin 052/371-254
Izdvojeno mjesto rada Rovinj 052/371-265
Izdvojeno mjesto rada Umag 052/371-296, 052/371-297
Izdvojeno mjesto rada Poreč 052/371-305; 052/371-306

Obrasce za predaju zahtjeva možete preuzeti ovdje

Obavijesti

Obavještavaju se stranke da se od 11.05.2020. godine prijem stranaka vrši kada je to nužno potrebno te isključivo prema unaprijed dogovorenim terminima.
Zahtjevi i najave dolaska se zaprimaju putem niže navedenih tel. brojeva i e-mail adresa.
Stranke su obvezne dezinficirati ruke prilikom ulaska/izlaska iz zgrade te nositi masku za lice za vrijeme prijema.

Ukoliko stranke posjeduju uslugu e-građanin mogu podnijeti prijavu elektronski, putem aplikacija: e-obrt (https://e-obrt.gov.hr/) ili start program (https://start.gov.hr/).

Novosti

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2021. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2021. godinu

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19, 144/20);; članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske …

Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2021. godini za zaštitnu radionicu Tekop Novu - ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2021. godini za zaštitnu radionicu Tekop Novu - ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene …

Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu

Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu

Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19); članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine …

Popis dodijeljenih potpora za samozapošljavanje 2020. godine

Popis dodijeljenih potpora za samozapošljavanje 2020. godine

Popis dodijeljenih potpora koje su dodijeljene putem objavljenog Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba u Istarskoj županiji financiran sredstvima Europske unije kroz projekt REI II (UP.01.3.1.01.0021), KLASA: …

Završna konferencija projekta SUPPORT

Završna konferencija projekta SUPPORT

27. i 28. lipnja 2019. godine u Gradskoj knjižnici Labin održana je završna konferencija projekta SUPPORT - Support Local Governments in Low Carbon Strategies. Projekt SUPPORT provodi se u okviru Programa Interreg Europe, …

DA-SPACE projektni timovi Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije sudjelovali na 7. godišnjem Forumu EUSDR-a

DA-SPACE projektni timovi Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije sudjelovali na 7. godišnjem Forumu EUSDR-a

Godišnji Forum EU strategije za dunavsku regiju, u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i javnih radova Bugarske i Europske komisije u suradnji s Dunavskim transnacionalnim programom, održao se od 18. do 19. listopada u …

Održan prvi radni sastanak projektnog tima projekta REI II

Održan prvi radni sastanak projektnog tima projekta REI II

U prostorima Istarske županije 30.05.2018. godine održan je prvi radni sastanak projektnog tima projekta REI II kako bi se dogovorila pravovremena implementacija projektnih aktivnosti. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih partnera i članovi projektnog …

Održana tiskovna konferencija na kojoj je predstavljen EU projekt REI II

Održana tiskovna konferencija na kojoj je predstavljen EU projekt REI II

"Nakon uspješne provedbe prve inačice istoimenog projekta, drago mi je što smo kandidirali i njegov nastavak te osigurali dodatna sredstva iz EU fondova za poticanje razvoja poduzetništva i samozapošljavanja", naglasio je istarski župan …

Popis dodijeljenih potpora malih vrijednosti u 2018. godini

Popis dodijeljenih potpora malih vrijednosti u 2018. godini

Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije dodijelio je u 2018. godini poduzetnicima nepovratne financijske potpore male vrijednosti sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca …

Potpisan ugovor o dodjeli sredstava za EU projekt REI II

Potpisan ugovor o dodjeli sredstava za EU projekt REI II

Istarskoj županiji odobren je projekt REI II koji se financira putem Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020." u sklopu poziva "Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 44

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2020. godinu

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19); članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18), članka 17. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 16/2017), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije donosi

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2020. godinu


Web katalog BPW Pula

U svrhu promocije ženskog poduzetništva i obrtništva, Udruga poslovnih žena I poduzetnica BPW Prvi hrvatski klub Pula, izradila je Web katalog u kojem su predstavljene tvrtke u vlasništvu članica.
Katalog na hrvatskom i engleskom jeziku nalazi se na sljedećim linkovima:

http://www.bpw.hr/web-katalog.html
http://www.bpw.hr/en/business-catalogue.html

Dodijeljena potpora Tekop Nova


Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18-pročišćeni tekst) te Mišljenja Ministarstva financija Republike Hrvatske KLASA: 421-01/19-01/21, URBROJ: 513-06-02-19- 2 od 28. studenog 2019. godine, Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 23. prosinca 2019. godine donosi ODLUKU O DODJELI POJEDINAČNIH DRŽAVNIH POTPORA U 2020. GODINI ZA ZAŠTITNU RADIONICU TEKOP NOVU - USTANOVU ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Cilj dodjele državnih potpora temeljem ove Odluke je poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Radnici zaposleni kod korisnika potpora su osobe s invaliditetom prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) te se smatraju radnicima s invaliditetom iz članka 2. točke 3. Uredbe."

Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2020. godini za Zaštitnu radionicu Tekop Novu - ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom


Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) te Mišljenja Ministarstva financija Republike Hrvatske KLASA: 421-01/19-01/21, URBROJ: 513-06-02-19-2 od 28. studenog 2019. godine, Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 23. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU O DODJELI POJEDINAČNIH DRŽAVNIH POTPORA U 2020. GODINI ZA ZAŠTITNU RADIONICU TEKOP NOVU - USTANOVU ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Dodijeljene potpore za razvoj poduzetništva u Istarskoj županiji za 2019. godinu


Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17); članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 04/13,16/16, 1/17, 2/17, 2/18), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije donio je Zaključke o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2019. godinu Kl:302-02/19-01/01, Urbroj: 2163/1-01/8-19-21, 22. srpnja 2019. godine i Kl:402-07/19-01/01, Urbroj: 2163/1-01/8-19-04, 05. prosinca 2019. godine.

Dodijeljene potpore kroz Kreditnu liniju "Poduzetnik Istarska županija 2019"

Istarska županija provodi kreditnu liniju "Poduzetnik Istarska županija 2019" na način da subvencionira kamatnu stopu na kredite koje poslovni subjekti malog gospodarstva ostvare putem partnerskih banaka. Subvencioniranje se vrši temeljem odredbi Programa kreditiranja "Poduzetnik Istarska županija 2019." KLASA: 302/02/19-01/01, URBROJ: 2163/1-01/8-19-05 od 19. ožujka 2019. godine

Ostali sadržaji