Upravni i drugi stručni poslovi iz područja gospodarstva

Sukladno nadležnostima utvrđenim Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije ("Službene novine Istarske županije br. 26/19), od 01. siječnja 2020. godine Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije obavlja povjerene poslove državne uprave iz područja gospodarstva. Poslovi iz samoupravnog djelokruga obavljaju se, kao i do sada, u sjedištu odjela, a povjereni poslovi državne uprave obavljaju se na izdvojenim mjestima rada (na lokacijama dosadašnjih Ispostava). U nastavku se nalazi popis poslova, adrese, kontakti i uredovno vrijeme izdvojenih mjesta rada, kao i obrasci za podnošenje zahtjeva istima.

Upravni odjel za gospodarstvo u svom djelokrugu rada ima upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, koji se odnose na:

• upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar;
• izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih;
• izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja;
• utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima;
• utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine,
• izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara
• utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje
• izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebniče djelatnosti,
• evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih I zbirke isprava *;
• registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika;
• vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji *,
• donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge

Obavještavaju se stranke da se od 11.05.2020. godine prijem stranaka vrši kada je to nužno potrebno te isključivo prema unaprijed dogovorenim terminima
Zahtjevi i najave dolaska se zaprimaju putem niže navedenih tel. brojeva i e-mail adresa.
Stranke su obvezne dezinficirati ruke prilikom ulaska/izlaska iz zgrade te nositi masku za lice za vrijeme prijema.

Ukoliko stranke posjeduju uslugu e-građanin mogu podnijeti prijavu elektronski, putem aplikacija: e-obrt (https://e-obrt.portor.hr/) ili start program (https://start.gov.hr/).

Uredovno vrijeme:

Ponedjeljak i petak 09:00 - 11:00
Utorak 12:30 - 15:30
Srijeda po pozivu
Četvrtak nije uredovni dan

Pisarnica

Adresa: Pula, Splitska 14
E-mail: pisarnica@istra-istria.hr
Tel: 052/351-401
Faks: 052/351-411

Ponedjeljak, srijeda i petak 08:30 - 11:30
Utorak 12:30 - 15:30
Četvrtak nije uredovni dan
DNEVNI ODMOR11:30 - 12:00

Kontakti:

Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za gospodarstvo u Puli-Pola
Adresa: Splitska 14, Pula-Pola
Tel: 052/371-221; 052/371-222; 052/371-223
e-mail: gospodarstvo@istra-istria.hr

Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za gospodarstvo u Poreču-Parenzo
Adresa: Obala M.Tita 4, Poreč-Parenzo
Tel: 052/371-305; 052/371-306
e-mail: julia.ritosa@istra-istria.hr , jana.smilovicfabris@istra-istria.hr

Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za gospodarstvo u Rovinju-Rovigno
Adresa: Istarska 13a, Rovinj-Rovigno
Tel: 052/371-265
e-mail: ivo.miletic@istra-istria.hr

Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za gospodarstvo u Umagu-Umago
Adresa: J.B. Tita 2, Umag-Umago
Tel: 052/371-296, 371-298
e-mail: sanda.dvorniciczornada@istra-istria.hr, sanja.puselja@istra-istria.hr

Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za gospodarstvo u Labinu
Adresa: Titov trg 11, Labin
Tel: 052/371-287; 052/371-288; 052/371-289
e-mail: karmen.brubnjak@istra-istria.hr , rafaela.miletic@istra-istria.hr

Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za gospodarstvo u Pazinu
Adresa: M.B. Rašana 2/1, Pazin
Tel: 052/371-254
e-mail: ester.cernjeka@istra-istria.hr

Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za gospodarstvo u Buzetu
Adresa: II. istarske brigade 11, Buzet
Tel: 052/371-314
e-mail: marin.stanisic@istra-istria.hr

Zahtjevi za evidentiranje kolektivnih ugovora ili njihovih promjena i zahtjevi za upis u registar udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji podnose se na adresu:

Istarska županija
Upravni odjel za gospodarstvo
Izdvojeno mjesto rada Pazin
M.B. Rašana 2/1, 52000 Pazin