Marketing

Više nego ikad kamp mora svoju ponudu predstaviti širokom tržištu, a posebno niši za koju se specijalizirao. Marketinški plan mora na prikladan način, u pravo vrijeme i u najboljem obliku povezati proizvode i usluge koje se nude s ciljanom skupinom. Da bi se to postiglo mora se angažirati više raznih sredstava informiranja - najčešće su to kamping vodiči, web stranice, sajmovi, društvene mreže i dr.  Gosti međusobno također putem preporuka prijatelja i poznanika saznaju za određeni kamp tako da svaka uspješno plasirana reklama ima multiplicirajući učinak.

Prema istraživanjima nekih većih kampova, većina gostiju kamp odabire iz kamping vodiča poput ADAC-ovog Campingfuhrera (vodiča kampova) i Stellplatzfuhrera (vodiča za kamp odmorišta), ANWB-ovog Campinggidsa ili vodiča britanskog Alan Rogersa. U Hrvatskoj se izdaje nekoliko vodiča i brošura koje se dijele na najvećim europskim kamping i turističkim sajmovima te u predstavništvima HTZ-a. Među njima valja spomenuti vodić "Camping" u izdanju HTZ-a koji obuhvaća sve Hrvatske kampove, zatim "Croatia`s Best Campsites" te "OK mini camps" u izdanju Kamping udruženja Hrvatske - prvi namijenjen najboljim većim i srednje velikim kampovima te drugi specijaliziran za male kampove. Upravo je brošura OK mini camps jedna od najtraženijih na turističkim sajmovima i pokazala se izrazito uspješnom u promociji kampova koji inače, zbog ograničenih sredstava za marketing, ne bi mogli biti prisutni na sajmovima diljem Europe. U Sloveniji se izdaje vodič Camping&Caravaning u izdanju magazina Avtofokus dok se veći broj vodiča može pronaći i za talijansko, austrijsko i istočno europska tržišta.

Kamping klubovi koji okupljaju velik broj kampista aktivno djeluju na glavnim kamping tržištima i često uz nacionalne udruge postoje i one regionalna pa čak i lokalne. Novi mali kamp svakako će biti interesantna informacija koju će većina klubova prenijeti svojim članovima - potencijalnim gostima. Popis kamping klubova moguće je pronaći ovdje.

On line marketing je drugi aspekt koji je ključan u današnje vrijeme kada sve veći broj gostiju informacije nalazi na internetu. Svaki bi kamp, bez obzira na veličinu, trebao imati vlastitu stranicu s osnovnim informacijama o kampu, sadržajima, kontaktima i lokaciji. Kako je za pozicioniranje web stranice malog kampa na prvim stranicama internet pretraživača potrebno uložiti poveća sredstva, za vidljivu reklamu dobro su rješenje specijalizirani kamping portali poput najvećeg hrvatskog kamping portala www.camping.hr kojim upravlja KUH, zatim www.avtokampi.si za slovensko tržište te www.camping.info iz Njemačke koji se smatra jednim od najrelevantnijih kamping portala zbog omogućavanja gostima ocjenjivanja kvalitete kampova. Isto kao i kod vodiča, popis kamping portala je poprilično dugačak i broj oglasa ovisiti će o njegovoj cijeni i podacima poput popularnosti navedenih portala i godišnjih posjeta stranici.

Vlasnik kampa mora pažljivo razmotriti kojim se kanalima reklamirati radi postizanja što je moguće većeg učinka uz što manje uloženih sredstava.

Stručnu pomoć u oglašavanju mogu pružiti i marketinške agencije koje imaju dugogodišnja iskustva u promociji kampova. U Istri su to KG Media i IGL koji su za potrebe ovog projekta sastavili okvirne media planove (planove reklamiranja). Pri sastavljanju media plana treba uzeti u obzir faktore poput ciljanog tržišta, medija, budžeta i dr. i razlikovati će se od kampa do kampa tako da su media planovi u nastavku samo primjer mogućeg načina promocije vašeg malog kampa.

Media planove možete preuzeti na linkovima niže:

IGL, kontakt: Monika Pavelić-Ferenčić, m.pavelic@igl.at

KG Media, kontakt: Jelena Jažić, jelena.jazic@kg-media.hr