Upravni i drugi stručni poslovi iz područja turizma (kategorizacija)

Sukladno nadležnostima utvrđenim Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije ("Službene novine Istarske županije br. 26/19), od 01. siječnja 2020. godine Upravni odjel za turizam Istarske županije obavlja povjerene poslove državne uprave iz područja turizma. Poslovi iz samoupravnog djelokruga obavljaju se, kao i do sada, u sjedištu odjela, a povjereni poslovi državne uprave obavljaju se u nadležnim uredima (na lokacijama dosadašnjih Ispostava). U nastavku su adrese, kontakti i uredovno vrijeme za rad sa strankama, kao i obrasci za podnošenje zahtjeva istima.

Portal eTurizam

Portal eTurizam je integrirani informacijski sustav koji svim građanima pruža javne eUsluge u turizmu

Hrvatski digitalni turizam (skraćeno eTurizam) predstavlja jedinstven projekt Ministarstva turizma i sporta koji prvi puta u Republici Hrvatskoj objedinjuje sve usluge u turizmu na jednom mjestu, u formi jedinstvenog suvremenog informacijskog sustava, te ih čini dostupnim korisnicima u svako doba dana i noći, online. eTurizam je integrirani informacijski sustav e-usluga u turizmu kojem je cilj kroz digitalizaciju i optimizaciju svih procesa u turizmu potaknuti daljnji razvoj turističkih i ugostiteljskih usluga u Republici Hrvatskoj, ali i unaprijediti komunikaciju i poslovanje između građana i javne uprave u turizmu na bržu i višu razinu. Hrvatski digitalni turizam povezuje postupke više tijela javne uprave u integrirani državni informacijski sustav za javne e- usluge:

  • Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu
  • Registracija obavljanja djelatnosti i pokretanje poslovanja u području turizma i ugostiteljstva
  • Sustav za dodjelu dostupnih potpora u turizmu.

Usluga omogućava fizičkim i pravnim osobama predaju zahtjeva za registraciju obavljanja djelatnosti i pokretanje poslovanja te zahtjeva za dodjelu potpora u području turizma i ugostiteljstva. Prijavom putem sustava eGrađani na portal koji se nalazi na linku: https://eturizam.gov.hr/ od 25.01.2023.g. možete koristiti sljedeće funkcionalnosti:

  • Podnošenje zahtjeva za prijavu i registraciju obavljanja djelatnosti
  • Podnošenje zahtjeva za dodjelu i pretraživanje dostupnih potpora.

Obrasci za podnošenje zahtjeva

Uredovno vrijeme za prijam stranaka:

Ponedjeljak i petak 9:00 – 11:00 (pisarnica 8:30 - 11:30)
Utorak 12:30 – 15:30  
Srijeda - po pozivu (pisarnica 8:30 - 11:30)
Četvrtak - nije uredovni dan

DNEVNI ODMOR 11:30 - 12:00

Važne obavijesti: Prijam stranaka u svim uredima UO za turizam vrši se isključivo u uredovno vrijeme! 

Redovni postupak za ishođenje rješenja iz nadležnosti Upravnog odjela za turizam Istarske županije:

Uplata odgovarajuće upravne pristojbe ovisno o zahtjevu (Tarifa upravnih pristojbi). Zahtjevi moraju biti vlastoručno potpisani, a mogu se predati:
  • Putem portala e-Turizam preko NIAS sustava e građani
  • e-poštom na adresu: pisarnica@istra-istria.hr (Zahtjevi koji se šalju e-poštom moraju imati kvalificirani elektronički potpis)
  • osobno u pisarnici ili mjesno nadležnim uredima u uredovno vrijeme i prema prethodnom dogovoru, ili
  • poslati originale zahtjeva sa prilozima i dokazom o uplati pristojbe putem pošte
Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može se podignuti osobno prema dogovoru ili će biti poslano klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid). Nakon ishođenja izvršnog rješenja možete početi pružati usluge

 

Kontakti:

Splitska 14, Pula-Pola
Tel: 052/371-224, 371-225, 371-226, 371-227, 371-228

Obala m. Tita 4, Poreč-Parenzo
Tel: 052/371-308, 371-311, 371-307, Faks: 052/409-157

Istarska 13a, Rovinj-Rovigno
Tel: 052/371-264, 371-266

J.B. Tita 2, Umag-Umago
Tel: 052/371-299, 371-300, Faks: 052/743-580

Titov trg 11, Labin
Tel: 052/371-284, 371-286 

M.B. Rašana 2/1, Pazin
Tel: 052/371-255, Faks: 052/600-123

II. istarske brigade 11, Buzet
Tel: 052/371-314, Faks: 052/695-231

Prezentacije:

Prezentacija: ''Pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na OPG-u''

Propisi u turizmu