Akti župana - travanj 2022.

 1. Pravilnik o trećim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Stručne službe Skupštine
 2. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za potrebe vatrogastva na moru u okviru projekta FIRESPILL – Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level, financiranog iz Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska (INTERREG V-A Italy - Croatia)
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi preporuka i djelovanju Službe za unutarnju reviziju Istarske županije u 2021. godini
 4. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa JLS, znanstveno-obrazovnih i istraživačkih institucija, turističkih zajednica, zadružnih asocijacija, strukovnih komora i komorskih udruženja, gospodarsko-interesnih udruženja, agencija u poljoprivredi i ustanova iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva
 5. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na sklapanje Ugovora za ustupanje radova izvanrednog održavanja raskrižja županijske ceste ŽC 5101 i lokalne ceste LC 50181, BARBAN – poslovna zona
 6. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na sklapanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5103, dionica KAPELICA, II. faza
 7. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na sklapanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5081, dionica KRŠAN - BOLJEVIĆI, II. faza
 8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine
 9. Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u istarskoj županiji za akademsku godinu 2021./2022.
 10. Odluka o dodjeli stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u istarskoj županiji za akademsku godinu 2021./2022.
 11. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata temeljem javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u istarskoj županiji za 2022. godinu
 12. Pravilnik o II. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
 13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2021. godinu
 14. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Rabac za 2021. godinu
 15. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Rovinj za 2021. godinu
 16. Natječaj za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2021./2022.
 17. Zaključak o Izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu poduzetničkih kredita u Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 18. Izvješće o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima, te načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom na području Istarske županije u 2021. godini
 19. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za procjenu prijava pristiglih na Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2022. godinu
 20. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Juršići
 21. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge održavanja financijsko-računovodstvenih i poreznih aplikacija
 22. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za uslugu projektantskog nadzora tijekom rekonstrukcije i dogradnje centra za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma pula – Klik Pula
 23. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave sustava financijsko - računovodstvenih aplikacija
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za stručni nadzor na rekonstrukciji građevine gospodarske namjene-Kuća istarskih kaštela
 25. Odluka o II. Izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2022. godini
 26. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u  postupku jednostavne nabave za usluge izrade promotivnih materijala u okviru projekta TAKE IT SLOW“
 27. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Opće bolnice Pula o davanju dijela etaže prizemlja zgrade bivše Poliklinike na korištenje Istarskim domovima zdravlja bez naknade
 28. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za objavu Proračuna u malom Istarske županije – vodič za građane
 29. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na sklapanje Ugovora broj 1 za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5103, dionica Kapelica, II. faza
 30. Odluka o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini
 31. Plan upravljanja imovinom Istarske županije za 2022. godinu
 32. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu auto guma za službena vozila Istarske županije
 33. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu dezinfekcijskih sredstava i sredstava za čišćenje
 34. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Opće bolnice Pula o davanju dijela etaže prizemlja zgrade bivše Poliklinike na korištenje Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije bez naknade
 35. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u  postupku jednostavne nabave za obrasce i tiskanice državnih matica
 36. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za rekonstrukciju građevine gospodarske namjene - Kuća istarskih kaštela 
 37. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za tisak poreznih rješenja
 38. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za vođenje usluge knjigovodstvenog servisa za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Istarske županije
 39. Zaključak o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu za osobe s intelektualnim teškoćama u 2022. godini
 40. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne za nabavu grafičkih usluga
 41. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge izrade Plana razvoja poslovnih zona Istarske županije
 42. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Zakladne uprave Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva
 43. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
 44. Odluka o predlaganju članova Nadzornog odbora Društva AZRRI d.o.o. Pazin
 45. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Umag-Novigrad za 2021. godinu